Hopp til innhold

Her kan du se hvor ulvene vandrer

Tre ulvevalper har vandret til Sverige og en valp er på veg mot Engerdal. Miljødirektoratet har laget en ny karttjeneste som lar publikum følge bevegelsene til merkede ulver.

Kart over bevegelsene til ulver i Norge

ULV PÅ VANDRING: På kartet som Miljødirektoratet har lansert denne uken kan publikum se hvor de merkede ulvene befinner seg.

I januar og februar ble 15 ulver i Slettåsreviret og Osdalsreviret i Hedmark merket på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Miljødirektoratet lanserte denne uken kartet som viser de merkede ulvenes bevegelse utenfor ulvesona. Foreløpig er det bare fire av de merkede ulvene som er utenfor sona.

Her finner du karttjenesten til Miljødirektoratet

Tid for vandring

På denne tiden av året vil mange ungulver vandre ut av revirene sine. De er på leting etter egne territorier. De kan gå lange avstander og det er ikke uvanlig at de kommer utenfor ulvesona.

Foreldreulvene holder seg innenfor ulvesona på denne tiden av året. Det er tid for yngling.

SMS-varslinger angir hvor de merkede ulvene har gått, men ulven på veg til Engerdal er ikke blitt registrert på tre dager. Trolig på grunn av dårlig dekning i området.

– Årsaken til at vi ønsker å gi denne karttjenesten ut til publikum, er at de som har beitedyr skal kunne få muligheten til å sette i gang tiltak, som for eksempel ekstra tilsyn, når de vet at det er ulv i området, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Ulv merkes, Hedmark

KLAR: Tunge tak under merkingen av ulver i vinter.

Foto: Per Magnussen / NRK

Det er bare et fåtall av ulvene som er merket og dermed gir ikke kartet et totalbilde over ulvesituasjonen i området.

– Men målet er at kartet kan være til hjelp, slik at tiltak kan settes i gang. På denne måten kan vi kanskje unngå noen av skadene på beitedyr.

Beskytter ulvesonen

Posisjonene til dyrene innenfor ulvesonen er det ikke mulig å se på kartet for publikum uten tidsforsinkelse eller maskering. Det for å beskytte ulvene under yngletiden.

Det er heller ikke mulig å følge ulvenes bevegelser i Sverige fordi det ikke er hentet inn nødvendige godkjenninger fra svenske myndigheter.

Tre av de 15 senderne har sluttet å levere data på grunn av tekniske problemer eller batterikapasitet. Dette gjelder en av valpene i Slettåsreviret og ledertispen og en av valpene i Osdalsreviret.

Ulv blir merket

MERKING AV ULV: I januar og februar ble 15 ulver i Aslettåsreviret og Osdalsreviret i Hedmark merket. Dette er ulv fra Slettåsreviret.

Foto: Kari Toft / NRK

Ikke alle er like begeistret for oversikten over ulvens vandringer.

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, har tidligere uttalt at hun er bekymret for at offentliggjøring av slike data kan føre til ulovlig jakt, og at det kan oppstå framprovoserte situasjoner.

Det er ikke noe Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet er bekymret for.

– Vi tror ikke det vil bli noe problem med tjuvjakt eller lignende. Kartet gir ikke oversikt på ulvene minutt for minutt og de kommer veldig langt i løpet av kort tid, sier Vangen.