Henla etterforskning etter dødsfall i rullestol

Politiet har henlagt etterforskningen etter ulykken der rullestolbruker Else Marie Skjellerud (91) døde etter å ha kjørt utfor en betongtrapp på et bo- og aldershjem i Lillehammer.

91-åring rullet ned denne trappa og døde.

DØDE: 18. juli 2012 døde Else Marie Skjellerud etter å ha kjørt rullestolen sin utfor betongtrappa ved Horsters Minde bo- og servicesenter i Lillehammer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er Aftenposten som i dag melder om saken. Statens helsetilsyn har tidligere kritisert kommunen for å ha brutt sin plikt til å yte nødvendig og forsvarlig helsehjelp til den eldre kvinnen.

Tilsynssaken endte med at Lillehammer kommune ble politianmeldt, noe som er svært uvanlig.

Else Marie Skjellerud (91) bodde i en omsorgsleilighet ved bo- og servicesenteret Horsters Minde i Lillehammer. Hun var dement, svaksynt og satt i rullestol etter en amputasjon. Flere ganger skal det ha blitt advart om at trappa utenfor boligen var farlig for henne.

Kommunen hadde tildelt 91-åringen sykehjemsplass, men uten at hun fikk den. 18. juli 2012 døde hun etter å ha kjørt rullestolen sin utfor betongtrappa der hun bodde.

Politiet har lagt vekk saken

Politiet mener imidlertid at det ikke foreligger rimelige grunner til å etterforske saken.

– Saken er henlagt. Det er ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noe straffbart forhold, sier politiadvokat Lars Rune Ringvik til Aftenposten.

Kommunalsjef Bjørn Lie

TRAKK SEG: Kommunalsjef Bjørn Lie trakk seg som følge av kritikken mot kommunen etter rullestoldødsfallet.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere mer rundt saken til NRK, og sier det ikke er vanlig å begrunne påtalemessige avgjørelser nærmere.

Reagerer på henleggelsen

Direktør Jan Fredrik Andresen ved Statens helsetilsyn reagerer på politiets henleggelse.

– Vi synes dette er en svært alvorlig sak og mener kommunen er skyldig i alvorlig og grov svikt. Derfor vil vi nøye vurdere å påklage avgjørelsen til statsadvokaten, sier han til Aftenposten.

I februar i år trakk kommunalsjef Bjørn Lie i Lillehammer seg på bakgrunn av saken.

Til avisa Gudbrandsdølen Dagningen uttalte kommunalsjefen at han ville synliggjøre at Lillehammer kommune hadde sviktet.

Mener saken er alvorlig

Andresen sier at reaksjonen fra helsetilsynet er sjelden.

– Det er unntaksvis at vi går til anmeldelse på det vi mener er grove forsømmelser i tjenesteytingen. Dette er en svært alvorlig sak, sier han.

Direktøren forteller at helsetilsynet nå har tre uker på å vurdere om de skal påklage saken for statsadvokaten.

– Vi vil vurdere det nøye, sier han.

Andresen påpeker at det som gjør saken så alvorlig er at kommunen valgte å la kvinnen være i boligen, hvor det var overhengende fare for at hun skulle lide overlast.

– Man visste om hjelpebehovet, men unnlot å gjøre noe for å imøtekomme behovet til pasienten, sier han.