Gjøvik blir universitetsby

Høgskolen i Gjøvik vil bli en universitetsby og velger seg NTNU i Trondheim som samarbeidspartner. Et enstemmig styre går inn for det, i stedet for sammenslåing med naboen på Lillehammer.

Høgskolen i Gjøvik vil fusjonere med NTNU

VIL BLI UNIVERSITET: Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Høgskolen i Gjøvik

Styret i HiG vil fusjonere med NTNU i Trondheim.

Foto: Høgskolen i Gjøvik

Et enstemmig høgskolestyre foreslår å fusjonere med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

De ønsker at Høgskolen i Gjøvik skal inngå i en større og framgangsrik organisasjon som NTNU.

– For oss betyr det muligheten til å forsterke vår utvikling innen forskning og utdanning på våre prioriterte områder, sier styreleder i HiG, Ingegerd Palmér.

Blir universitetsby

Dette betyr i praksis at Gjøvik blir en universitetsby med et universitetscampus hvis dette blir noe av.

– Ved å velge denne strategien vil Gjøvik få en viktig posisjon som universitetsby, og Oppland som universitetsfylke, sier Palmér.

Men styret understreker at det er svært viktig for dem at virksomheten på Gjøvik blir holdt sammen og ikke splittes opp på ulike deler av NTNU.

Ingegerd Palmér erkjenner at det finnes en risiko for at Gjøvik kan drukne i universitetet NTNU.

– Men jeg vil tro at det betyr noe for kunnskapsdepartementet hva Gjøvik selv vil, hvis det blir denne løsningen, sier hun.

– Alt eller intet

Rektor Jørn Wroldsen understreker viktigheten av at alle fag skal være med i denne fusjonen.

– Det er et premiss. I dialogen vi har hatt med NTNU har vi sagt at enten må dere ta hele Gjøvik eller ikke noe.

Wroldsen mener fordelene med en sammenslåing er at Gjøvik for det første blir en del av et universitet. Dernest at den viktigste utdanningsinstitusjonen i byen nå får en stor og tung organisasjon i ryggen.

Vraket Lillehammer

Valget av NTNU betyr at styret for Høgskolen på Gjøvik forkaster de tre andre alternativene for utvikling, som var:

  • Fusjon med Høgskolen på Lillehammer
  • Fusjon med Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Oslo og Akershus.
  • Videreutvikle Høgskolen i Gjøvik til en selvstendig vitenskapelig høgskole.

Vedtaket i styret er et svar til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i prosessen om strukturen i høyere utdanning.

Hvis fusjonen likevel ikke skulle bli noe av, har styret fortsatt alternativene ovenfor. Men de har valgt å ikke rangere dem i noen prioritert rekkefølge.

– Hva som er best da, kommer helt an på den øvrige strukturen og hvor stor og sterk man må være for å konkurrere, sier styreleder Palmér.

– Samarbeid i Innlandet bedre

Bente Ohnstad, styreleder og rektor ved HiL

VIL SAMARBEIDE: Bente Ohnstad, styrelder og rektor ved Høgskolen i Lillehammer.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Rektor Bente Ohnstad ved Høgskolen i Lillehammer mener et tettere samarbeid mellom høgskolene i Gjøvik og Lillehammer hadde vært mer ønskelig. Men samtidig understreker hun at det fortsatt vil bli et samarbeid mellom de to skolene uavhengig av de organisatoriske rammene.

Beste faglige løsning

– Hvorfor er NTNU mer interessant enn f.eks Høgskolen i Lillehammer?

– Det henger mye sammen med de prioriterte områdene på Høgskolen i Gjøvik, innen teknologi og informatikk, og også helse. Vi ser det som den beste muligheten til å styrke oss, sier styreleder Ingegerd Palmér.

Så blir det opp til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å vurdere om fusjon mellom HiG og NTNU er det beste i et landsperspektiv.

Også NTNU skal si sitt. De har styremøte den 5. november, der de skal vurdere om de skal gå videre med planene om fusjonering med Høgskolen i Gjøvik og flere andre høgskoler.