Går til sak mot sykehuset etter datteren Erikas (14) selvmord

Kritikken skjerpes i den endelige rapporten fra Helsetilsynet. Foreldrene fremmer nå oppreisningskrav mot Sykehuset Innlandet.

Tone Nyland Granerud og Patrick Granerud ved graven til datteren Erika.

GÅR TIL SØKSMÅL: Tone og Patrick Granerud beskriver det siste året som forferdelig etter å ha mistet datteren Erika i selvmord i desember 2017. Nå ønsker de å ansvarliggjøre Sykehuset Innlandet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Erika Granerud tok sitt eget liv mens hun var innlagt på en avdeling ved Sanderud psykiatriske sykehus i Hedmark. Etter «tilsynsmessig oppfølgning» fra Helsetilsynet, er den endelige rapporten klar. Der kommer det fram at «forhold ved avdelingen kan ha bidratt til hendelsen».

– Den formuleringen som kommer fram i den endelige rapporten er en veldig skarp og urovekkende beskrivelse av avvikene, sier Erikas far, Patrick Granerud.

Fremmer krav mot sykehuset

Foreldrene bekrefter at de nå fremmer oppreisningskrav mot sykehuset etter den nedslående rapporten.

– Vi gjør det ene og alene for at Sykehuset Innlandet skal stå juridisk ansvarlig for det som skjedde, noe vi mener er viktig, sier Granerud.

Familiens advokat, Mari Grefslie, har tidligere gått hardt ut mot sykehuset.

– Selvmordet ville vært unngått dersom Erika hadde fått forsvarlig helsehjelp, hevdet hun til NRK da den foreløpige rapporten ble utgitt.

Kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Frank Roar Byenstuen, bekrefter at de mottok varsel om oppreisningskrav i dag, men ønsker ikke å gå ytterligere inn i dette nå.

Sykehuset: – Takker de pårørende

Benedicte Thorsen-Dahl, assisterende direktør for Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, har følgende kommentar etter den endelige rapporten.

Benedicte Thorsen-Dahl, ass divisjonsdirektør psykisk helsevern, SI

ALVORLIG: Assisterende direktør for Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Benedicte Thorsen-Dahl, ser svært alvorlig på saken om Erika.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Dette er en svært alvorlig hendelse som vi tar på det største alvor. Rapportens konklusjon er i tråd med det som tidligere har fremkommet i en foreløpig rapport. Vi registrerer at Helsetilsynet konkluderer med at det er iverksatt og implementert relevante tiltak for å redusere risikoen for at tilsvarende kan skje igjen. Vi vil ha en tett oppfølging av disse endringene fremover, sier hun.

Videre retter hun en takk til bidraget Erikas foreldrene har stått for i prosessen.

– Jeg vil spesielt takke de pårørende for å ha gitt oss viktige tilbakemeldinger og for den åpenheten de har vist.

Minnebordet i kirken

MINNEBORD: Disse bildene av Erika sto på et bord i kirka under begravelsen. Jenta fra Lena på Toten ble bare 14 år.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK