Hopp til innhold

Har du et steinfjell til overs? Vegvesenet trenger ti fjell

Statens vegvesen trenger ti fjell med stein for å bygge ferdig E6 og riksvei 3 i Hedmark. De kommer til å tømme alle tilgjengelige masseuttak, og ber nå kommuner si ja til utvidelser av masseuttak.

Utbygging av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa

Utbygginga av ny E6 og Dovrebane langs Mjøsa i Stange trenger enormt mye masse. Nå frykter vegvesenet at de skal gå tom for stein.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Vegvesenet har sjøl bygd et fjell av stein på Sørli i Stange, men de trenger altså ni til for å bygge ut E6 langs Mjøsa og riksvei 3 mellom Løten og Elverum.

– Det ser enormt ut, men vi trenger faktisk ti sånne hauger bare for å bygge ut E6 og riksvei 3. I tillegg vet alle at det skal bygges en ny Dovrebane over Hedmarken, så her vil det være behov for store mengder fjell i tida framover, sier prosjektleder Taale Stensby.

Flere trenger stein

Taale Stensbye

Prosjektleder i Statens vegvesen, Taale Stensbye.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Han betegner situasjonen som kritisk for det er ikke bare vegvesenet som trenger masse.

– Det er såpass kritisk når det gjelder massetilgangen at vi er bekymret. Det er mange andre som skal bygge sine prosjekter, så bekymringen for at det blir tomt er der.

Stensby sier de har en oversikt som tyder på at det er masse nok til å bygge ut på riksvei 3 og E6 i eksisterende masseuttak, men det betyr at vegvesenet kommer til å tømme det som er av godkjente masseuttak på Hedmarken på disse prosjektene.

Må si ja til utvidelser

For at andre i bygge- og anleggsbransjen ikke skal lide, mener vegvesenet at det bør åpnes for utvidelser og nyåpninger av massetak på Hedmarken i størrelsesorden fire til seks millioner kubikkmeter.

– Vi anmoder kommunene på Hedmarken om at de masseuttakene som er i gang, får en utvidelse dersom det søkes om det. Og at de som eventuelt søker om nye masseuttak får en positiv behandling, sier Stensbye.

Vanligvis henter vegvesenet massen de trenger i anleggsgropa, men denne gangen finner de ikke egnet masse i linja. Vegvesenet trenger cirka fire millioner kubikkmeter med knust fjell, og dette må dermed hentes fra private masseuttak.

– Vil det bli byggestopp uten masse?

– Ja, vi er avhengig av å få tilgang til all den massen som er godkjent til nå. Det har vi ingen garanti for, derfor ber vi om det gis tillatelse til å øke og åpne nye masseuttak slik at mangel på masser ikke stopper viktige og nødvendige utbyggingstiltak på Hedmarken.