Framtida til jernbanen i Hamar

Onsdag 27. november kommer Bane Nors anbefaling for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Staten planlegger å bruke 10 milliarder på dette prosjektet. Valget står mellom utbygging i vest med dagens stasjon eller utbygging i øst med stasjon på Vikingskipet.