Øyerdrapet for retten igjen

Drapsdømte Kim Andreas Kristiansen møter i retten igjen mandag. Han mener en vanskelig barndom burde gi ham lavere straff for drapet på stefaren.

Kim Andreas Kristiansen på cella i Gjøvik fengsel

PÅ CELLA: Kim Andreas Kristiansen ble dømt til 17 års fengsel for drapet på stefaren. Her på cella i Gjøvik fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det er en såkalt begrenset anke som skal behandles i Eidsivating lagmannsrett denne uka. Kristiansen har innrømmet skyld og det eneste retten skal vurdere er hvor streng straffen skal være.

Bjarte Hansen

STEFAREN: Bjarte Hansen ble drept i Øyer 14. august i fjor.

Foto: Privat

24-åringen ble i Sør-Gudbrandsdal tingrett dømt til 17 års fengsel for drapet på stefaren, 58 år gamle Bjarte Hansen, i deres felles leilighet i Øyer ved Lillehammer i august i fjor.

Han parterte liket i små biter, og forsøkte å bli kvitt likdelene ved å tenne på dem i et skogsområde ved Hafjell.

Dagen etter likfunnet ble Kristiansen etterlyst og etter ti dager ble han pågrepet i Nederland.

Ber om lavere straff

Kim Andreas Kristiansen står fast ved sin innrømmelse av hva som skjedde, ifølge forsvareren.

John Christian Elden

FORSVARER: John Christian Elden er Kristiansens nye advokat.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

– Han erkjenner sitt ansvar fullt ut, men vi ber om at straffen settes lavere enn det tingretten kom til, uttaler forsvarer John Christian Elden til NTB.

I tingretten la hans daværende forsvarer Odd Ivar Grøn vekt på at en barndom preget av vold og rus burde være formildende. Kristiansen selv sa, i en appell på rettssakens siste dag, at han håper hans sak kan bidra til å få fram behovet for hjelpetiltak i familier med rusproblematikk.

Tiltalte beskrev et sinne mot stefaren hadde bygget seg opp gjennom barndoms- og ungdomsårene. Han forklarte at han parterte den døde kroppen for å «ødelegge det som har ødelagt meg».

Tingretten mente forhold i oppveksten ikke kan ilegges særlig vekt i formidlende retning i en så alvorlig sak som et drap.

Skjerpende omstendigheter eller ikke

Kristiansen ble dømt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter og likskjending, samt trusler mot en kamerat som han presset til å kjøre bort likdelene.

Iren Johnsen Dahl

AKTOR: Iren Johnsen Dahl møter som aktor i ankesaken etter Øyerdrapet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Påtalemyndigheten ba om 18 års fengsel i tingretten og beskrev handlingen som en henrettelse. I ankesaken møter Iren Johnsen Dahl som aktor.

– Lagmannsretten skal se på spørsmålet om det foreligger skjerpende omstendigheter. Blant de momentene retten skal søke belyst er hvordan selve drapet er begått, men også om bakgrunnen for drapet og subjektive forhold for den tiltalte, sier Johnsen Dahl til NRK.

Det er satt av tre dager til ankesaken i Eidsivating lagmannsrett.

Flere saker fra Innlandet