Første helnorske ulvekull er registrert

Rovdata har registrert to nye ulvekull i år. Det ene ligger på grensa til Sverige og det andre er i Norge.

Ulvevalp fra Rotna-kullet

En av årets valper fra det norsk-svenske Rotna-kullet.

Foto: HH-Evenstad / SKANDULV

Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som ligger i Hedmark og Värmland i Sverige.

– Ulvevalpene i Julussa-reviret er det første kullet som er registrert i et helnorsk revir i år, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Stortinget har satt et bestandsmål på tre ulvekull innenfor forvaltningsområdet hvert år, og er nå godt på vei til å nå målet. Julussa-reviret er innenfor det geografiske området som betegnes som «norsk» i registrering av ulv.

Rovdata opplyser at Julussa-revirets utstrekning har vært inn- og ut av forvaltningsområdet. I år har dyrene i stor grad holdt seg innenfor, og er derfor regnet inn i Stortingets målsetting.

Følger med GPS

Ulv i Skandinavia føder valper sist i april og tidlig i mai, og valper lar seg som regel ikke påvise før snøen faller den påfølgende vinteren. Årsaken til at disse to kullene er funnet allerede nå skyldes radiomerking i regi av forskningsprosjektet Skandulv.

– Vi følger radiomerkede ulver i både Julussa og Rotna og kunne ved hjelp av GPS-posisjoner fra voksne ulver lokalisere valpene, sier Petter Wabakken i Skandulv.

Samarbeidsprosjektet mellom Norge og Sverige følger ulven tett på begge sider av grensa.

– I Julussa fant vi fire valper, hvorav tre tisper og en hann, og alle i kullet er trolig funnet. I Rotna-reviret ble det funnet en tispevalp og det ble observert en valp til, men det kan også være flere valper i Rotna, sier han.

Bestandsmålet nådd i fjor

Vinterens overvåking av ulv i Norge er nå avsluttet, og i 2013 ble Stortingets bestandsmål nådd for fjerde året på rad. Det ble født valpekull i Julussa-reviret og i Letjenna-reviret i Hedmark og i Østmarka-reviret utenfor Oslo.

– Om bestandsmålet for ulv oppnås også i år gjenstår å se, og Rovdata vil formidle nye resultater fra bestandsovervåkingen så snart nye funn blir gjort, sier Kjørstad.

Med bakgrunn i vinterens sporinger forventes det at to til fire valpekull i år kan være født i helnorske ulverevir.