Foreslår sykehusendringer i Innlandet

Ledelsen i Sykehuset Innlandet har lagt fram innstillingen om hvordan man mener sykehusene skal drives de nærmeste årene og hvilke endringer som skal gjøres.

Morten Lang Ree

ØNSKER HOVEDSYKEHUS: På en pressekonferanse 10. november la administrerende direktør Morten Lang-Ree fram forslag om å etablere et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Dagens innstilling handler om hvordan Sykehuset Innlandet skal organiseres og drives i årene fram til dette eventuelt er på plass.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Her kan du lese forslagene fra administrasjonen til omstilling på kort sikt.

– Dette er et forslag til styret i Sykehuset Innlandet. De skal fatte sin beslutning torsdag 15. desember, sier viseadministrerende direktør Astrid Bugge Mjærum til NRK.

Ett av forslagene innebærer at divisjon Gjøvik og divisjon Lillehammer slås sammen til en felles divisjon Gjøvik – Lillehammer med felles ledelse. Det skal også vurderes å slå sammen alle sykehusavdelingene i Hedmark til en felles divisjon.

Avvikler habilitering

I sin innstilling foreslår også administrerende direktør Morten Lang-Ree å avvikle divisjonen for habilitering og rehabilitering. Oppgavene som utføres her foreslås fordelt mellom divisjon Gjøvik – Lillehammer og divisjon Elverum–Hamar.

Solås rehabilitering foreslås flyttet til Hedmark

FLYTTES: Sykehusledelsen ønsker en samlokalisering i Hamar av tilbudene innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering. Det kan bety at Lene Nyhus (t.v.) ikke lenger får jobbe ved Solås rehabiliteringssenter på Gjøvik.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Sykehusledelsen ønsker også en samlokalisering av tilbudene innen fysikalsk medisin og rehabilitering, som i dag finnes på Solås og på Ottestad. Et mulig nytt lokaliseringssted kan være ved institusjonen Løbakk, som i dag benyttes av divisjon Psykisk helsevern. Det er ikke foreslått å flytte avdelingen for lungerehabilitering på Granheim.

Utreder nyfødtintensiv

Det har vakt sterke reaksjoner i Elverum at barneavdelingen med nyfødtintensiv stod i fare for å bli lagt ned. Det ønsker ikke Morten Lang-Ree å gjøre ennå, men mener forslaget om å samle nyfødtintensiven på Lillehammer må utredes nærmere. Sykehuset på Elverum skal uansett ikke miste fødeavdelingen, og selv om det vil bli en samling av nyfødtintensiv på Lillehammer skal det fortsatt være et poliklinisk dag- og døgntilbud til barn og ungdom både i Hedmark og Oppland.

Urologi i Hamar

Administrerende direktør foreslår videre at døgntilbud innenfor urologi samles på Hamar, men det skal fortsatt være tilbud om urologisk poliklinikk og dagtilbud på Lillehammer.

Pacemakerinnleggelser skal foretas ved sykehuset på Elverum, mens operasjoner av tykktarmskreft skal samles på Gjøvik i løpet av første halvår 2017.

– Nødvendige endringer

Sykehusdirektør Morten Lang-Ree mener endringene som nå foreslås er helt nødvendige:

– Dersom vi ikke gjennomfører endringer, står vi i fare for å svekke tilbudet på mange steder i vår virksomhet. Det er derfor jeg overfor styret i Sykehuset Innlandet nå fremmer forslag som skal sikre god drift i årene framover, sier Lang-Ree i en pressemelding.

Direktøren mener også det er viktig at ressursene i størst mulig grad benyttes til pasientbehandling:

– Pasientene i Innlandet fortjener det beste. Dagens drift, med samme tilbud mange steder, er ikke bærekraftig, sier Lang-Ree.

Han presiserer at forslagene kommer som en følge av at tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledere har sagt at de ikke lenger ønsker å bruke ostehøvel på budsjettene.

Styret i Sykehuset Innlandet skal behandle innstillingen på møte torsdag 15. desember.