Hopp til innhold

Foreløpig rapport om brukollapsen på Tretten

Statens Havarikommisjon har kommet med en foreløpig rapport om brukollapsen på Tretten. Den sier ikke hva som var den direkte årsaken til brukollapsen, men tar for seg foreløpige funn.

SINTEF har hentet bolter opp fra elva og undersøkt dem. Samtlige av boltene har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse.

Det er ikke sett tegn til utmatting eller tidligere skader på boltene.

Samlet sett indikerer dette at boltene har gått til brudd som følge av overbelastning da brua kollapset, står det i den foreløpige rapporten.

Det kan på dette tidspunktet i undersøkelsen ikke utelukkes at andre bolter enn de som er undersøkt kan ha vært gjenstand for utmatting eller feil som har utviklet seg over tid.

To tredjedeler av brua befinner seg fortsatt under vann. Det er anslått at det vil ta mellom fire og seks uker før alle delene er berget og sikret.

Bolter som er knekt og som ble hentet opp av Gudbrandsdalslågen etter brukollapsen på Tretten 15.august.
Foto: Havarikommisjonen