Hopp til innhold

Velger bort gravsteinen

Stadig flere velger felles minnelund i stedet for den tradisjonelle gravsteinen. – Trenden er at flere ønsker et lettstelt gravsted, sier kirkevergen i Elverum.

Kirkeverge i Elverum, Ingvar Midthun på minnelunden på Elverum kirkegård.

MINNELUND: Kirkeverge i Elverum, Ingvar Midthun, sier svært mange vil ha plass på minnelunden.

Foto: Stein S. Eide

Da det ble åpnet for det i lovverket i 2012 gikk det fort. På åtte år har en tredjedel av landets kommuner anlagt felles minnelund på kirkegårdene sine.

– Her kan man sette ned urna på et sted som er ferdig plantet og som holdes i orden, sier Atle Beck i Elverum kirkelige fellesråd.

Renate Berntsen Midtlie i menighetsrådet i Heradsbygda og Atle Bech i Elverum kirkelige fellesråd på ny minnelund.

NY MINNELUND: På kirkegården i Heradsbygda i Elverum er Renate Berntsen Midtlie i menighetsrådet i Heradsbygda og Atle Bech i Elverum kirkelige fellesråd i ferd med å gjøre ferdig den nye minnelunden.

Foto: Stein S Eide

Han er i ferd med å gjøre i stand minnelunden på kirkegården i Heradsbygda, ei bygd med bare 1000 innbyggere, men folk der vil ha det.

– Det blir mer og mer populært. Det er ikke alle som har tid til å gå og stelle graver lenger, sier Renate Berntsen Midtlie i menighetsrådet i Heradsbygda.

Det blir plass til 40 navneskilt på denne minnelunden. Renate Berntsen Midtlie tror dette blir bra for både eldre og yngre.

Bor langt unna

Det startet i de store byene, men nå er det i ferd med å bli vanlig overalt. På kirkegården i Elverum sentrum er det flere som ønsker plass på den nye minnelunden enn de hadde sett for seg.

Minnelund på Elverum kirkegård.

PENT: Minnelundene skal være et vakkert og rolig sted som de pårørende kan dra til og minnes sine.

Foto: Stein S Eide

– Når vi først har etablert en navnet minnelund, så er det mange som blir oppmerksomme på det og mange som ønsker det som en erstatning for den tradisjonelle gravsteinen, sier kirkeverge i Elverum, Ingvar Midthun.

Gravplassrådgiver Åse Skrøvset i Den norske kirke tror mange velger den nye gravferdsformen fordi man ikke får noe ansvar for graven i etterkant.

– Mange bor langt unna der de har graven til foreldre eller besteforeldre, og da er det ikke så lett å skulle ta ansvar for planting og slikt.

I tillegg er mange av minnelundene så fine med flotte minnesmerker og beplantning, at mange velger det selv om de kunne hatt mulighet til å stelle en grav selv. sier Skrøvset.

Foreldrene ønsket minnelund

Jenny Fortun, som er fra Elverum, men som bor og jobber i Oslo, har begge sine avdøde foreldre på minnelunden i Elverum. De ønsket å være der, sier hun.

– De følte at det var riktig å ligge der. Vi vet at det var det mor og far ønsket. For oss passer det veldig fint, for vi bor noen timers kjøring unna og det er ikke lett å følge opp et gravsted, sier hun.

Minnelund med navn på Elverum kirkegård.

NAVN: Alle som gravlegges i minnelunden får navnet sitt på en plakett.

Foto: Stein S Eide

Navnet minnelund krever mindre plass på kirkegårdene enn tradisjonelle gravplasser og i de fleste tilfeller vil det være billigere enn et eget gravsted.

Men for Jenny Fortun ble det dyrere da moren hennes døde for et år siden.

– Det er faktisk dyrere å bli kremert og lagt der enn det er å bli begravd. Vi stusset veldig over det, sier hun.

Skal drives til selvkost

Åse Skrøvseth i Den norske kirke sier det vil bli rimeligere fra neste år. Da endres regelverket slik at minnelundene skal drives etter selvkostprinsippet.

– Da vil det bli regulert som en avgift, og da vil man jo ikke kunne ta noe mer enn det faktisk koster, sier Skrøvseth.

I Elverum skal Kirkelig fellesråd jobbe for at alle de fem kirkegårdene får en navnet minnelund, slik at alle får samme valgmulighet.