Flomskader for 300 millioner kroner på veg og jernbane

Ekstremværet i sommer har gjort store skader på veger og jernbane i Hedmark og Oppland. Nå skal det tas høyde for mer ekstremvær i framtida.

Trønnes bru flomskadd 10.6.2011

Mange bruer, veier og jernbanelinjer er skadet av flom i sommer. Dette er fra flommen i pinsa nord i Østerdalen.

Foto: Geir Olav Slåen, NRK

Tog sporet av ved Ophus i Stor-Elvdal

Utgravning under jernbanen førte til en dramatisk togavsporing i Stor-Elvdal i begynnelsen av september.

Foto: Frode Meskau

– I Hedmark har det nå vært fire flommer og den ene har avløst den andre. Det har ført til mange skader, sier seksjonsleder Per Magnar Klomstad i Statens Vegvesen i Hedmark.

Til sammen vil utbedring av fylkesveger og riksveger i Hedmark og Oppland komme på om lag 170 millioner kroner. Rørosbanen og Dovrebanen må utbedres for 80 til 100 millioner. Kommunale veger, som ingen foreløpig har oversikt over, kommer i tillegg.

Totalt snakker vi trolig om skader på veg og bane for minst 300 millioner kroner.

Utbedringene er forlengst i gang, men vil neppe bli ferdige før ut på nyåret.

Mange ulike skader

Flom Bødalen

Ekstremværet setter stadig større krav til veiene.

Foto: Hanne Stine Kind, NRK

De som har til oppgave å utbedre veg og bane i de to fylkene har mange ulike utfordringer etter ekstremværet i sommer.

– Det er alt fra ødelagte bruer til graving i grøfter til ødelagte stikkrenner. Hele spekteret som går på det med vannbehandling, sier Klomstad i vegvesenet.

Det samme har jernbanen fått merke:

– Det er undergraving av banen og det er vann over banen. Vi har fått skader på ganske mye, blant annet på en del bruer også, sier pressesjef i Jernbaneverket, Jan Erik Kregnes.

Se flommen i Veikledalen:

Video Flom Veikledal

Flom Veikledal

Bygger for mer ekstremvær

Når vegvesenet og jernbanen nå utbedrer vei og bane tar de hensyn til at det kan bli mer ekstremvær i fremtiden.

– Ja, vi tar høyde for å kunne møte et ekstremt vær. Stikkrenner er et stikkord og vi vil absolutt skifte ut dem til å kunne ta unna det regnet som kommer, sier Kregnes i Jernbaneverket.

Flom E6 ved Stange

Flom ved E6 i Stange.

Foto: Ane Kveine

– Hvis det ekstreme blir det normale så må det få konsekvenser for hvordan vi dimensjonerer vegene våre og for hvordan vi dimensjonerer jernbane og hus og andre konstruksjoner, sier Klomstad i vegvesenet.

– Hvordan skal dere bygge for at veiene skal tåle mer vann?

– Vi må ha større stikkrenner og større lysåpninger under bruer. Det har vist seg at det er sideelvene som er utfordringene mer enn de store vassdragene, sier han.