Hopp til innhold

Summende interesse for å lære om bier

Dersom du vil redde naturen, så kanskje du burde begynne med birøkt? De siste tiårene er 15 arter utryddet i Norge, men nå vil flere lære om bier og blomster.

Bie og solsikke

LIVSVIKTIGE: Mellom 15 og 30 prosent av maten vi mennesker spiser er avhengig av pollinering, derfor trenger vi biene.

Foto: PHILIPPE HUGUEN / Afp

– Det er veldig positivt at flere vil lære om bier, og det er gøy at det nå er blitt stor interesse for birøkt. Behovet for biene er der. Vi trenger flere bikuber i Norge og vi trenger mer produksjon av norsk honning, sier daglig leder i Norges birøkterlag, Trond Gjessing.

Etter flere år med liten interesse for birøkt, har utviklingen snudd. Det merker Norges birøkterlag på interessen for nybegynnerkurs.

– Vi har hatt en dramatisk nedgang de ti siste årene når det gjelder både antall birøktere og bikuber, men de siste par årene har vi sett en økt interesse, sier han.

Trond Gjessing

STØRRE INTERESSE: Trond Gjessing, daglig leder i Norges birøkterlag, mener økt oppmerksomhet rundt biedød har bidratt til at flere interesserer seg for birøkt.

Foto: Norges birøkterlag

– Viktige for matproduksjon

– Biene og andre pollinerende innsekter er med på å bestøve vekster vi trenger, blant annet det vi skal spise. Frukt, bær og annen matproduksjon er avhengig av pollenerende innsekter, og bien er den viktigste, sier Gjessing.

Mellom 15 og 30 prosent av maten vi mennesker spiser er avhengig av pollinering, derfor trenger vi biene. Biedød har fått mye oppmerksomhet i media de siste årene, og Gjessing mener at dette har ført til at flere har oppdaget hvor viktige biene er.

– Det er skrevet og snakket mye i media om behov for pollinerende innsekter. Det har nok ført til at folk har fått øynene opp for hvor viktig birøkting faktisk er, fortsetter han.

Stor interesse

– Vi fikk en overveldende tilslutning. 16 stykker meldte seg på kurs. Nå håper vi at flere vil begynne med bier, sier Tidemann Kolsrud, kursleder i Valdres birøkterlag.

16 kursdeltakere virker kanskje ikke som så mange, men for Tidemann som har forsøkt å holde kurs i 10 år uten nok påmeldinger, så er 16 personer veldig bra.

– På kurset har vi først fire kvelder med teori, og deretter har vi praktiske oppgaver. Det er mye å lære, og det er viktig at kursdeltakerne setter seg godt inn i faget, sier Kolsrud.

Noen kursdeltakere har allerede gått til anskaffelse av både bier og utstyr, og det er Kolsrud godt fornøyd med.

– Noen er med kun for å lære mer om bier, men vi synes det er veldig bra når kursdeltakerne setter i gang med egen honningproduksjon, forsetter han.

Tidemann Kolsrud med utstyr

Kursholder Tidemann Kolsrud lærer bort hvor viktig det er å være rolig og avslappet når man jobber med bier. En egen beskyttelsesdress bruker han også.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

500.000 bier

Biene overvintrer inne i kassene sine, hvor de klarer å holde temperaturen høy nok til å overleve. På vårparten begynner de å lufte seg, og da starter etterhvert honningproduksjonen.

– Jeg har elleve kasser med bier. Nå er det rundt 5000 bier i hver, men når sommeren er i gang vil jeg nok ha omlag 500.000 bier tilsammen, forteller Kolsrud.

Han tapper av honning flere ganger i løpet av en sommersesong, men hvor mye det blir tilsammen er vanskelig å si.

– Birøkting er veldig væravhengig. Dersom våren er sen eller det regner mye, kan honningproduksjonen bli dårlig, sier han.

Starter honningproduksjon

– Vi planlegger å kjøpe to kuber og alt utstyret. Så snart det økonomiske faller på plass, så er produksjonen i gang, sier Andreas Poléo, som har deltatt på nybegynnerkurs i vår.

Poléo driver med økologisk landbruk og mener biehold og honningproduksjon er en naturlig del av det.

– Vi er opptatt av å bevare det biologiske mangfoldet, så problematikken rundt biedød er vi opptatt av, sier han.

Planter bruker mye energi på å produsere form og farger. De konkurrerer om å tiltrekke seg verdens viktigste insekter, - humler og honningbier. Men en like viktig pollinator, som er over alt, er de ville biene.

Verdens viktigste summetone

Flere saker fra Innlandet