Hopp til innhold

Fire års fengsel for overgrep

34-åringen er dømt for over 100 overgrep mot to nieser. Mannens psykiatere skal ha visst om overgrepene uten å melde i fra.

Rettsak Hadeland

Fra rettsalen

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

En 34-åring er i Hadeland og Land tingrett dømt til fire års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot de to niesene. Ett år av straffen er gjort betinget.

Mannen må også betale erstatning på nærmere 900 000 kroner til den ene jenta og 60 000 kroner til den andre.

Minst 100 overgrep

Den ene jenta har forklart at hun var ni år gang første gang onkelen forsøkte å ha samleie med henne.

"Retten er ikke i tvil om at tiltalte i den aktuelle perioden har gjort seg skyldig i mer enn 100 overgrep mot NN. Videre er det rettens klare oppfatning at det må dreie seg om flere titalls samleier i årene 2003-2005", heter det i dommen.

På bakgrunn av sakkyndiges uttalelser finner retten det bevist at tiltalte har vært tilregnelig.

Stor oppmerksomhet

Saken har fått stor oppmerksomhet fordi mannens psykiatere skal ha visst om overgrepene uten å melde fra. Dette har skapt debatt om helsepersonells håndtering av slike saker.

Distriktpsykiatrisk senter på Hadeland har innført nye rutiner, og også ved andre slike sentre gjøres det endringer i prosedyrene ved blant annet å nedsette et kvalitetsråd som skal sikre barns rettigheter enda bedre.

Politiet har også fått kritikk og tatt selvkritikk fordi de brukte svært lang tid på saksbehandlingen.

Aktors påstand var på to og et halvt års fengsel . Aktor la vekt på at mannen hadde tilstått og at politiet har brukt lang tid på saken, og la derfor ned påstand om kortere fengselsstraff enn han ellers ville gjort.

Likevel ble mannen altså dømt til fire års fengsel.