Hopp til innhold

- Lang behandlingstid lammer ofrene

Vestoppland Politidistrikt får kritikk for å bruke for lang tid på å behandle sedelighetssaker.

Illustrasjonsfoto: Dukke med plaster over munnen
Foto: Nilsen, Heidi B. / Heidi B. Nilsen

I dag blir rettsaken mot den pedofilitiltalte 34 åring avsluttet på Hadeland. Mannen skal ha forgrepet seg på sin niese over 40 ganger i løpet av 6 år.

Det er nedlagt påstand om to og et halvt års fengsel for mannen.

Strafferabatt

Det er allerede nedlagt strafferabatt fordi politiet har brukt så lang tid på saken. Nå får politiet kritikk for å bruke lang tid i sedelighetssaker. I Vestoppland Politidistrikt bruker politiet i middel 217 dager i 2008. Landsgjennomsnittet er på 169 dager.

- Det er etterforskning av sedelighetssaker og økonomisk kriminalitet som tar mest tid. Det sier førstestatsadvokat på Riksadvokatembetet, Harald Strand.

- Disse sakene krever ofte mange dommeravhør og mange vitneavhør, sier påtaleleder Randi Egge i Vestoppland politidistrikt.

Ser over sine rutiner

Nå skal politiet i Vestoppland se over sine rutiner etter kritikken.

Den pedofilitiltalte 34-åringen har anmeldt Vestoppland Politidistrikt til Spesialenheten for politisaker fordi politiet brukte så lang tid på å utrede hvorfor Hadeland Distriktspsykiatriske Senter ikke tok ham på alvor Dette førte til at saken ble foreldet.

Mannen avslørte selv sine overgrep for psykologer ved Hadeland Distrikstpsykiatriske senter allerede i mars 2005, men ble ikke trodd. Først i februar 2006 ble forholdet anmeldt av mannen selv. Etter det tok det mer enn to og et halvt år før rettsaken startet. Politiet beklager sterkt sin sendrektighet.

- Vi kan ikke annet en å beklage, sier Randi Egge. Hun forklarer den lange tiden delvis med at de har slitt med ubesatte stillinger i politiet.

Ikke unik

Men denne saken er langt fra unik. Bistandsadvokat Hanne Lilleby har bistått overgrepsoffer i 10 år:

- Jeg arbeider nå med en sak der det har tatt to år og to måneder å komme til en rettssak. Dette til tross for at mannen delvis erkjente forholdene ved første avhør, sier Lilleby. Også i denne saken er det bytte av tjenestemenn og ubesatte stillinger som delvis forklarer grunnen, tror Lilleby.

- Politiet vegrer seg

Også bistandsadvokat Inger Marie Støen på Gran, som har bistått overgrepsoffer i over ti år, reagerer.

- Den saken som har tatt lengst tid hos meg, tok to og et halvt år. Ofte tenker jeg at politiet vegrer seg veldig for å ta i disse sakene hvor det nesten aldri finnes håndfaste bevis, sier Støen.

-Ofrene blir lammet av ventetiden. De fungerer ofte ikke i det hele tatt før det hele er over i retten, forteller Støen.

Men hun har notert en positiv forandring i det siste.

- Jeg har i det siste opplevd at noen av disse sakene går kjappere. Jeg tror at presset nå er større på politiet for å prioritere sedelighetssaker, sier hun.

Tiden har gått ned

I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil intensivere innsatsen mot overgrep mot barn, og justisministeren har sagt at etterforskningtiden i sedlighetssaker må ned.

Og den er blitt redusert fra 195 dager i 2007, til 169 dager i 2008.

- Vi ser nå at tiden går ned i disse sakene, og da er vårt fokus at kvaliteten skal være god. Det viktigste er at sakene blir oppklart, sier Harald Strand ved Riksadvokatembetet.

Flere saker fra Innlandet