Hopp til innhold

Får erstatning etter at mannen døde

MOELV (NRK): – Vi får ikke Odd tilbake. Men vi er veldig glade for at Norsk Pasientskadeerstatning har gitt oss rett.

Mor og datter Skar

MINNER: Turid Skar og dattera Beate Nordby sørger fortsatt over det unødvendige dødsfallet.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Det siste året har vært en stor påkjenning for Turid Skar (70) fra Moelv. På kvelden 12. januar i år døde mannen hennes, Odd Skar, plutselig. Han hadde vært hos legen samme dag med store akutte mage- og ryggsmerter, kaldsvett hud og kvalme, men ble bare sendt hjem med diagnosen muskelsmerter.

Sykehuset meldte ikke fra

Odd Skar døde som følge av at hovedpulsåren sprakk. Allerede i 2007, i forbindelse med en ryggskade, ble det oppdaget at han hadde en utvidelse av åreveggen i hovedpulsåren (aortaaneurisme), men Lillehammer sykehus meldte ikke fra om funnet verken til Skar selv eller til fastlegen.

Turid Skar

EI VOND TID: – Tida etter at mannen min døde har vært tøff, sier Turid Skar fra Moelv. Nå får hun og familien erstatning.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Det hele har gått veldig hardt inn på Turid Skar og dattera Beate Nordby. Etter en stund klaget de inn både fastlegen og sykehuset i Lillehammer til henholdsvis Statens Helsetilsyn og til fylkeslegen i Oppland.

– Du blir veldig liten. Du får en følelse av å være David mot Goliat. Det er veldig vanskelig, og det tar veldig på, sier Beate Nordby.

«Etterlatte etter Odd Skar har rett til erstatning etter pasientskadeloven for mangelfull oppfølging av utvidelse av åreveggen i hovedpulsåren (aortaaneruisme) og følgene av dette med dødsfall»

Brev fra Norsk Pasientskadeerstatning

Får medhold

I brevet fra Norsk Pasientskadeerstatning står det videre:

«På bakgrunn av opplysningene i saken har vi kommet til at oppfølgingen ved Lillehammer sykehus ikke har vært i samsvar med god medisinsk praksis. I tråd med etterfølgende uttalelse fra sykehuset mener vi at funnet av aortaaneurisme burde ført til at Odd Skar hadde blitt henvist til karkirurg for videre oppfølging eller at det ble gitt beskjed til fastlegen slik at han kunne fulgt opp pasienten videre».

Beate Nordby og Turid Skar

FÅR PASIENTSKADEERSTATNING: Papir er blitt en viktig del av hverdagen for datter Beate Nordby (t.v.) og enke Turid Skar etter Odd Skars død.

Foto: Stein Schinstad

Vi føler at vi har kommet et stykke videre nå. Og så får vi bare se hvordan det ender, sier Beate Nordby.

Klagene til Statens helsetilsyn og til fylkeslegen i Oppland er ennå ikke ferdigbehandlet. For de etterlatte er ventetida svært tung, sier Turid Skar:

– Det er helt horribelt. En blir jo aldri ferdig. Vi får ikke pusterom før vi har fått dette ut av verden.

– Legger oss flate

Sjukehuset på Lillehammer innrømmer at saken har vært vanskelig, og er klare på at de har gjort en stor feil ved at de ikke fortalte avdøde Odd Skar og hans fastlege om utposningen.

sykehusdir

BEKLAGER: Sjef ved radiologisk avdeling, Frode Totlund, er klar på at sjukehuset gjorde ei tabbe.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Vi har tatt hendelsen på største alvor, og har selvfølgelig sett på rutinene våre. Vi legger oss flate og ønsker at dette ikke skal skje igjen, sier avdelingssjef på radiologisk avdeling, Frode Totlund.

Norsk Pasientskadeerstatning skriver at Odd Skar, etter deres vurdering, er blitt påført en pasientskade som følge av svikt ved behandlingen, og etterlatte har da rett til erstatning. Beregning av erstatning er ennå ikke gjort på grunn av ventetid i saksbehandlingen.

Flere saker fra Innlandet