Hopp til innhold

Ny kritikk mot sykehuset i Lillehammer

Fylkesmannen mener at sykehuset i Lillehammer har gitt «uforsvarlig helsehjelp» da de ikke meldte fra om utposning på en blodåre i 2007. Pasienten døde i fjor.

Turid Skar

HAR FÅTT MEDHOLD FRA TO INSTANSER ETTER SYKEHUSTABBE: Turid Skar sørger fortsatt over tapet av mannen sin, etter at han plutselig døde i januar 2016.

Foto: Stein Schinstad / NRK

Det var 12. januar 2016 at Odd Skar fra Moelv i Ringsaker døde som følge av at hovedpulsåren sprakk. Men allerede i 2007, i forbindelse med en ryggskade, ble det oppdaget at han hadde en utvidelse av åreveggen i hovedpulsåren.

Meldte ikke fra om utposning

Sykehuset meldte ikke fra om denne utposningen verken til Skar selv eller til fastlegen hans.

Etter den siste uttalelsen fra fylkesmannen har sykehuset i Lillehammer fått knusende kritikk fra to instanser. I fjor bestemte Norsk Pasientskadeerstatning at de etterlatte skulle få erstatning fordi «oppfølgingen ved Lillehammer sykehus ikke har vært i samsvar med god medisinsk praksis».

Fylkesmannen skriver i sitt vedtak at utposningen var 4,5 cm og at dette var klart synlig på den radiologiske undersøkelsen.

«Skulle vært fulgt opp med kontroller»

«Dette skulle vært vurdert av karkirurg og fulgt opp med kontroller ... Fylkesmannen i Oppland vurderer at dette er et vesentlig avvik fra god praksis og et brudd på krav til forsvarlig helsehjelp», står det i brevet.

Frode Totlund

BEKLAGER SYKEHUSTABBE: Frode Totlund på radiologisk avdeling ved sykehuset i Lillehammer.

Foto: Dag Kessel / NRK

Sykehuset har fått en frist på fire uker til å gi et svar på vedtaket. Sjef ved radiologisk avdeling, Frode Totlund, har tidligere sagt at sykehuset beklager hendelsen på det sterkeste, og at de har gått gjennom rutinene.

Det er svært sjeldent at fylkesmannen behandler så gamle saker, men har likevel valgt å gjøre det denne gangen på grunn av «mulige implikasjoner for framtidige pasienter».

Det er også en diskusjon i fagmiljøer for tiden om verdien av screening for denne typen utposninger i utvalgte deler av befolkningen.

Fikk magesmerter

Enke Turid Skar har tidligere fortalt sin historie til NRK. Paret hadde vært en tur i Lillehammer og handlet, og hjemme i Moelv fikk han plutselig akutte magesmerter.

Først var han hos fastlegen og fikk smertestillende tabletter, og ble sendt hjem. Men det ble bare verre, så de ringte legevakta på Lillehammer.

– Men de var litt lunkne til å ta imot ham, i og med at han hadde vært hos fastlegen, så da hadde vi ikke annet å gjøre enn å ringe ambulansen, har Turid Skar fortalt tidligere.

Fra da av gikk det fort, men det var likevel for sent. Odd Skar døde på sykehuset den kvelden.

Fastlege gransket journal

Etter dødsfallet var det datterens fastlege som oppdaget at utposningen var beskrevet i en journal i 2007. Deretter har altså to instanser nå kommet til at sykehuset har opptrådt uforsvarlig.

Flere saker fra Innlandet