Kommunale fagfolk oppdaget ikke at barna ble seksuelt misbrukt

To av de fire misbrukte barna i overgrepssaken i Alvdal var under tett oppfølging av kommunale fagfolk, men likevel oppdaga ingen at de ble utsatt for seksuelle overgrep hjemme. Det bekrefter rådmann Erling Straalberg i Alvdal til NRK.

Rådmann i Alvdal, Erling Straalberg

Det er beklagelig at ingen oppdaget at barna ble mishandlet, sier rådmann i Alvdal, Erling Straalberg.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Mora og stefaren er sikta for å ha misbrukt de to barna i en periode på fire år, og i hele denne tida hadde hjelpeapparatet i Alvdal barna under oppsyn. Begge har diagnosen autisme, og har derfor fått hjelp fra fagfolk innen helse, barnehage, skole og PP-tjeneste.

– Beklagelig at ingen oppdaget misbruket

Rådmann i Alvdal synes det er synd at ingen oppdaget at barna ble misbrukt.

– Selvfølgelig er det beklagelig at man ikke har sett noe før, at barna måtte gå igjennom dette her, sier rådmann Erling Straalberg til NRK.

Alvdal kommune

Flere fagfolk fra kommunen fulgte to av barna tett i 10 år uten å oppdage at barna ble seksuelt misbrukt.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Rådmann Erling Straalberg sier at den omfattende overgrepssaken som har blitt rulla opp i Alvdal har rysta kommunens folk. Fire barn skal være misbrukt og politiet mener seks voksne skal tiltales for overgrep eller medvirkning. Blant dem er barnas foreldre.

Nå viser det seg at to av disse barna har kommunen svært god kjennskap til. Gjennom mange år har søskenparet, som i dag er 13 og 16 år gamle, blitt fulgt opp av et helt team med fagfolk fra Alvdal kommune. Årsaken er at begge har diagnosen autisme og dermed trenger bistand fra det kommunale hjelpeapparatet.

Fulgte barna tett i 10 år

Alvdal

De fire barna skal ha blitt seksuelt mishandlet på det groveste i fire år i Alvdal.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Allerede i år 2000 fikk søsknene oppnevnt hver sin såkalte ansvarsgruppe fra kommunen. Disse ansvarsgruppene har bestått av sosialarbeidere, helsepersonell, skole- eller barnehage-ansatte og PP-tjenesten. Jobben har vært å hele tida følge med på barnas utvikling og sørge for at de får den hjelpa de trenger.

– Først og fremst har det dreid seg om barnehagen og etter hvert skole, men barna har også hatt noe kommunal oppfølging på fritida, sier rådmannen.

Ansvarsgruppene deres har hatt jevnlige møter for å utveksle erfaringer og få til helhetlige tilbud til barna.

– Burde ha oppdaget at noe var feil

Perioden med overgrep skal ha pågått fra høsten 2003 til høsten 2007, men Straalberg sier at ingen av fagfolkene som har vært med i disse gruppene på noe tidspunkt fatta mistanke om at barna ble misbrukt, nærmest rett foran øynene deres.

Sverre Næss

Forsvarer Sverre Næss synes det er utrolig at ingen oppdaget misbruket.

Foto: Frode Meskau / NRK

Advokaten til den hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal reagerer strekt på at ingen av de kommuneansatte oppdaget endret adferd hos barna som ble misbrukt.

– Man kan jo være både blind og døv i sin tjeneste. Her burde de ha kommet inn før og forstått at det ting ikke var som det skulle. Jeg mener at barnevernet her har forsømt sine plikter, sier forsvarer til den hovedtiltalte, Sverre Næss.

Han har nå bedt fylkesmannen om å granske kommunen.

– Vanskelig å oppdage

Rådmannen mener at barnas diagnose kan være forklaringa på at misbruket ikke ble oppdaget av de kommunale fagfolkene.

– Når det foreligger diagnoser som innebærer at barna i utgangpunktet har en avvikende adferd, så kan det være svært vanskelig å oppdage at den avvikende adferden har oppstått som følge av seksuelt misbruk. Diagnosen har på en måte tilslørt muligheten for oss til å se avvikende adferd.

– Synes du det er grunnlag for å si at noen ansatte i Alvdal kommune som ikke har gjort jobben godt nok i denne saken?

– Utifra det jeg mener nå så er det ikke grunn til å si det. Men man vet jo aldri. Det kan komme nye opplysninger og så videre som kan bringe nytt lys over denne saken. Det vil være svært viktig for kommunen å jobbe internt videre med å avdekke om det har skjedd andre ting og finne ut hva vi kan gjøre for å bli bedre, sier Straalberg.

Dokumenter i overgrepssaken i Alvdal

Det er mange dokumenter som følger saken.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK