Hopp til innhold

Få ledige gjør at mange arbeidssøkere mister nå dagpengene

Det er nå 6 166 personer i Innlandet som er helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Innlandet. Dette tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Den tilsvarende andelen i landet var på 3,8 prosent

Det var 500 færre arbeidssøkere i Innlandet nå enn ved utgangen av forrige måned. Ledigheten er lavere enn før pandemien.

Samtidig mister mange dagpengene sine i løpet av de neste to månedene, opplyser direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien.

– Mange av dem som har vært lenge ledige og nå mister dagpengene vil nok kunne oppleve at deres kompetanse og erfaring ikke helt matcher det arbeidsmarkedet etterspør, sier Lien.

NAv-logo
Foto: Ørn E. Borgen