Elever vil føre fravær på lærere

Elever i Hedmark har sett seg lei på lærere som kommer for seint, går midt i timen eller ikke møter opp. Nå starter de fraværsføring av lærere, og håper det kan presse skolene til å ta inn flere vikarer.

Vil føre fravær på Lærere

De vil føre fravær på lærerne. Fra venstre Erlend Karlsen, elevrådsleder Hamar Katedralskole, Mathias Østberg, nestleder elevorganisasjonen i Hedmark og Tom Scott Unneberg, leder i Elevorganisasjonen i Hedmark.

Foto: Per Magnussen / NRK

Elevorganisasjonen i Hedmark har nå utarbeidet et digitalt fraværskjema som tillitsvalgte kan fylle ut og leveres avdelingslederen på skolen.

– Ingen skal henges ut

Tom Scott Unneberg Nielsen er leder for Elevorganisasjonen i Hedmark.

– Akkurat som det finnes mindre gode elever, finnes det mindre gode lærere. De trenger å få hjelp og å skjerpes. Vi syns det er trist å høre om enkelttilfeller der elever opplever flere måneder uten undervisning fordi lærerne ikke møter opp, sier Unnerberg Nielsen.

Han understreker at ingen lærere skal henges ut. Først skal den tillitsvalgte ta det opp med læreren før avdelingslederen kontaktes. Han tror heller ikke at mange lærere skulker, men at de er sjuke.

– Den tillitsvalgte skal si til læreren at at vi synes det er kjedelig at du ikke møter opp til undervisninga for da mister vi rett og slett undervisning vi har krav på, sier Unnerberg.

Han mener at læreren som hindrer elevenes undervisning skal kunne tas ut av skolen.

– Får undervisning

Fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark Tore Gregersen, kjenner seg ikke igjen, men har ikke noe imot at det føres fravær dersom det føres ordentlig og i samråd med skolens ledelse.

– De signalene jeg får er at alle elevene får de timene de har rett på. Skolene har et kvalitetssystem som skal sørge for dette, sier Gregersen.

Han sier at rapportene han får fra rektorene på skolene på skolene er at elevene får det de har krav på.

– Det er også sånn at det ofte legges ut flere timer i fagene enn det som er det minste timetalletallet elevene skal ha, og sånn sett er det rom for at noen timer ikke blir avholdt, sier Gregersen.

Dette er elevorganisasjonen ikke enig i.

– Vi opplever at fylkeskommunen benekter at lærerløse timer er et problem. Vi har derfor ønsket at dette skal dokumenteres i form av elevundersøkelsen, sier Unnerberg Nielsen.

Han sier at dette var noe fylkeskommunen gikk med på, men at de klarte å glemme å ta med i undersøkelsen.

Lederen i elevrådet ved Hamar Katedralskole, Erlend Karlsen er også kritisk:

– Problemet vårt i en så stor skole er det mye spesialrettete undervisningstimer og vi har ikke alltid lærere som kan steppe inn og igjen kommer vi da på ledelsesproblem. Det må forbedres, sier Karlsen.