Hopp til innhold

Griser kan nå få opp til åtte timer reiseveg til slakt

Nortura vil å gå fra to til ett slakteri på Østlandet for å øke lønnsomheten. Helt feil utvikling, mener dyrevernsrådgiver.

Gris

LENGRE VEG: Gris på veg til slakteriet må belage seg på lengre transport i framtida. Griser fra Valdres kan få opp til åtte timer i bil. (Illustrasjonsbilde.)

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Nortura ønsker å samle all slakting av gris på Østlandet i Tønsberg. Og 7. juni vil trolig styret vedta å legge ned dagens griseslakting på Rudshøgda i Ringsaker.

Konsernledelsen mener det er nødvendig for å øke lønnsomheten i selskapet. Men for noen griser betyr dette en lang tur på slaktetransporten i framtida.

Rådgiver og dyrevernsaktivist, Norun Haugen, mener dette er helt feil vei å gå.

– Gris burde ikke transporteres over lange avstander. Den er skvetten og reagerer sterkt på lyd og bevegelse i underlaget, sier Norun Haugen.

Norun Haugen

SKEPTISK: Norun Haugen er dyrevernsrådgiver, og mener Nortura drives for mye etter jaget på profitt.

Foto: Helle Westrum / NRK

Hun presenterte i fjor Brennpunktdokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», etter 5 år med undercover-arbeid i fleskeindustrien.

Lengre reiseveg

Grisebøndene driver produksjonen sin spredt i de fleste kommuner på Østlandet. Hvis all slakting av gris samles i Tønsberg, blir reisevegen lang fra lengst nord i Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Det er forbudt med transport av gris som tar lengre enn åtte timer.

Hans Thorn Wittussen

GRISEN TÅLER TRANSPORT: Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen i Nortura sier grisen sover under transport.

Foto: Nortura

– Vi holder oss innenfor regelverket, sier Hans Thorn Wittussen, som er visekonsernsjef i Nortura.

Nortura slakter i dag 34 000 tonn gris på Østlandet. 16 000 tonn slaktes i Tønsberg og 18 000 tonn på Rudshøgda, ifølge Nortura selv. Ved å samle slaktet mener de å få positiv resultateffekt på 30 millioner kroner i året.

Nortura Rudshøgda i Ringsaker

LEGGER NED: Trolig vil dette slakteriet på Rudshøgda i Ringsaker bli lagt ned. Her slaktes i dag 18 000 tonn gris.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I Innlandet fylke er det 376 besetninger som nå får lengre reiseveg. Det er bare 3 av dem som får nærmere 8 timers reise til Tønsberg. For disse kan det bli aktuelt at grisen sendes til Steinkjer eller Førde i stedet, som vil ta kortere tid. Der slaktes det nemlig også gris.

Wittussen møter forståelse hos bondelagslederen i Innlandet, Elisabeth Gjems. Hun mener Nortura må innrette seg slik at de driver kostnadseffektivt for å klare å hevde seg i konkurransen.

– Man bør være klar over at det importeres billigprodukter i stort omfang der det ikke stilles samme høye krav til dyrevelferden som i Norge, sier hun.

Gjems har tillit til at Nortura har vurdert de dyreetiske sidene av lengre transport når de foreslår denne endringen.

Bør under 6 timer

Selv om regelverket sier at dyrene kan ha transporter på opp til åtte timer, mener Dyrevernalliansen at det bør ned. De har satt 6 timer som en øvre grense.

– Holder en seg innenfor denne grensa, kan en også benytte Dyrevernalliansens merkeordning, sier Live Kleveland, som er kommunikasjonsleder i organisasjonen.

Live Kleveland

KORT TRANSPORT ER BEST: Live Kleveland i Dyrevernalliansen synes grensa for dyretransport bør være 6 timer.

Foto: Dyrevernalliansen

Hun sier at korte transporter er alltid en fordel for dyra. Og det er viktig Nortura ikke legger opp slakteristrukturen sin slik at de tangerer den øvre grensa.

– Det kan oppstå uforutsette ting, opplastingen kan ta lengre tid enn en har trodd, føret kan skape forsinkelser og trafikken kan gå sakte. Alt går ikke alltid som planlagt, sier Kleveland.

– Nortura burde gått motsatt veg

Hans Thorn Wittussen i Nortura mener grisen er fin å transportere langt fordi den som oftest legger seg og sover når bilen er i bevegelse.

Dette reagerer dyrevernsrådgiver Norun Haugen på.

– Jeg har ikke sett dokumentasjon på påstanden om at grisen sover. For meg fremstår det som at de vil glatte over et dyrevelferdsproblem, hevder hun.

Haugen mener Nortura burde tenkt motsatt. Hun viser til EU, der transportreglene strammes inn.

– I Norge øker i stedet Nortura transporten, og det i profittens navn, sier Norun Haugen.

Hun er også skeptisk til at transporten av gris nå går fra 2-etasjers biler til 3-etasjer. Haugen mener det vil føre til både flere klemskader når gulvet heises opp, i tillegg økt stressnivå for grisen.

Hva slags liv har grisen hatt før den havner på middagsbordet ditt? I fem år har Norun undersøkt norsk svineproduksjon med skjult kamera. Nå viser vi hva hun fant. Norsk dokumentar.

Hva slags liv har grisen hatt før den havner på middagsbordet ditt? I fem år har Norun undersøkt norsk svineproduksjon med skjult kamera. Nå viser vi hva hun fant. Norsk dokumentar.

I Nortura peker de på at vegene og transportmaterialet har blitt betydelig bedre de siste årene.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen i Nortura sier de dessuten i flere år har kjørt storfe fra Vestfold motsatt veg, til Rudshøgda i Ringsaker.

– Det har gått helt fint, sier han.