Hopp til innhold

Dømt til 17 års forvaring for voldtekt av fem kvinner

Mannen fra Elverum, som er funnet skyldig i voldtekt av fem kvinner, ble i dag dømt til 17 års forvaring i Eidsivating lagmannsrett. Den dømte anket på stedet.

Iris Storås, intervjues av NRK

Aktor Iris Storås intervjues av NRK etter domsavsigelsen.

Foto: Linda Vespestad

Han kan ikke anke skyldspørsmålet, men lovanvendelsen, saksbehandlingen eller straffeutmålingen. Den dømte valgte å anke på alle de tre punktene.

Elverumsingen ble i midten av mars dømt for grove voldtekter av til sammen fem kvinner. Kvinnene var mer eller mindre bevisstløse av narkotika og kunne ikke gjøre motstand under voldtektene, ifølge tiltalen mot mannen.

En av kvinnene er mannens avdøde kone. Voldtektene skjedde over en periode på seks år.

Strengeste straff noensinne

Lagmannsretten har dermed valgt å skjerpe straffen fra tingretten. Der ble mannen dømt til 15 års forvaring. Lagmannsretten mener 17 års forvaring med en minstetid på 10 år er rett straff.

Dette er den strengeste dommen som er gitt i en sedelighetssak.

Retten mener de fornærmedes forklaringer er sterke og troverdige, og mener elverumsingen gjennom mange år har søkt etter unge jenter i en sårbar situasjon.

Reaksjonene på dommen

– Min klient synes dette er en svært streng straff. Vi ser at lagmannsretten mener det har skjedd flere voldtekter enn det tingretten la til grunn. Det synes vi er svært overraskende, sier den dømtes forsvarer, Steinar Thomassen.

Aktor, statsadvokat Iris Storås er fornøyd med dommen.

– At lagmannsretten har valgt å øke fra 15 til 17 års forvaring, gjenspeiler alvorligheten i saken, sier Storås.

– Voldtok kona minst sju ganger

Lagmannsretten mener at det er bevist at elverumsingen voldtok sin kone minst sju ganger, mens hun var bevisstløs. Og mener hun ble grovt utnyttet av sin mann.

De legger her vekt på filmer som viser kona bevisstløs, mens den dømte har sex med henne. Blant annet ved å bruke gjenstander.

Lagmannsretten mener at den dømte har voldtatt to av kvinnene minst tre ganger.

Aktor Iris Storås

Aktor la ned påstand om 15 års forvaring for elverumsingen.

Foto: Linda Vespestad / NRK

De mener også at han voldtok en av kvinnene minst 10 ganger. Dette skjedde mens hun var bevisstløs, etter at han hadde gitt henne sprøyter med narkotika.

Kvinnen forklarte i retten at hun ble gitt sprøyter med narkotika, kalt «justeringer», før de hadde sex. Hun ble bevisstløs, og våknet ofte naken og med smerter flere steder på kroppen. Retten har trodd på kvinnens forklaring.

– Ga ikke tillatelse

Lagmannsretten mener at kona ikke ga tillatelse til det som skjedde, slik elverumsingen hevder.

En film viser at kona sier ja når han spør henne om han kan gjøre hva han vil men henne i kveld, og elverumsingen mener at dette viser at hun samtykket, men retten er ikke enig:

«....denne uttalelsen ga ikke noe gyldig samtykke til de seksuelle handlinger tiltalte senere gjennomførte på henne etter at hun ble bevisstløs. Uttalelsen er et kortfattet svar på et spørsmål fra tiltalte som er generelt utformet og uten rammer, og gir, etter lagmannsrettens syn, ikke utrykk for noe gjennomtenkt og fritt samtykkes fra kona.»

Ble mishandlet frem til sin død

Retten mener at elverumsingen sakte men sikkert brøt ned sin kone og kontrollerte alt hun gjorde og sa, ved å gi henne narkotika og ved bruk av fysisk og psykisk mishandling.

«Lagmannsretten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte utsatte kona for alvorlig og vedvarende mishandling mens samlivet deres varte, frem til hennes død 23. januar 2012.»

Retten mener at den psykiske nedbrytingen som kona ble utsatt for, var vel så alvorlig som de fysiske krenkelsene.

Retten har ikke trodd på elverumsingens forklaring, men har lagt vekt på de fornærmedes og vitners forklaringer. De har også lagt vekt på filmene, som den dømte sjøl filmet.

– Kynisk og hensynsløs utnytting

Da retten skulle finne straffen har de blant annet lagt vekt på at han er funnet skyldig i vold og voldtekt av sin avdøde kone. Retten mener at det har funnet sted over 20 voldtekter av de fem kvinnene.

Retten mener at elverumsingene kynisk og hensynsløst har utnyttet unge kvinner i rusmiljøet for å tilfredstille sine egne seksuelle preferanser. Flere av kvinnene var unge og betydelig yngre enn den dømte. En av kvinnene var bare 17 år da hun ble voldtatt flere ganger.

Overgrepenes grovhet er skjerpende, mener retten. De mener også at det er skjerpende at den dømte bruker gjenstander, derav ganske store gjenstander, under voldtektene. Retten kaller dette sadistisk.

«Det er videre skjerpende at tiltalte bevisst, og i den hensikt å skaffe seg seksuell omgang, over lengre tidsperioder har brutt ned de fornærmedes psykiske motstandskraft. Dette har han oppnådd ved å gi dem rusmidler, herunder mot deres egen vilje, og gjennom manipulasjon og trusler.»

Fare for nye overgrep

Steinar Thomassen og Arild Almklov

Mannens forsvarere Steinar Thomassen og Arild Almklov.

Foto: Linda Vespestad

Lagmannsretten finner ingen formildende omstendigheter. De mener også at det er skjerpende at den dømte ikke har vist medfølelse eller empati med de fornærmede.

Retten mener det er en fare for nye overgrep, og mener han har manipulert, misbrukt kvinnene fysisk og psykisk. Retten viser også til at overgrepene har skjedd ofte over lang tid.

De mener også at det er lite trolig at behandling vil hjelpe den dømte, noe som er en av grunnene til at den dømte bør få forvaringsdom.

«Det må videre legges stor vekt på at handlingene har skjedd over et lengre tidsrom, fra 2006 til 2012. Overgrepene har skjedd med stor hyppighet og intensitet.(.....)Tiltalte har i en periode på 6 år nærmest kontinuerlig begått alvorlige seksualforbrytelser, kun avbrutt av fengselsopphold.»

Filmet voldtektene

Det var den 38 år gamle elverumsingen som sjøl satte sprøytene på kvinnene. Han filmet flere av voldtektene, og politiet fant flere hundre seksualiserte filmer hjemme hos mannen.

En av kvinnene var mannens kone, som døde av en overdose i januar i fjor. Han er også dømt for vold mot henne.

I tingretten ble han dømt til 15 års forvaring, og aktor la ned påstand om 15 års forvaring i lagmannsretten. Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og hevder at alt som skjedde var frivillig.

Flere saker fra Innlandet