Dødsfall på Fagernes

  • Avdøde sendt til obduksjon

    Personen som ble funnet død på Fagernes søndag morgen er sendt til obduksjon. Politiet betegner det som et mistenkelig dødsfall. Det er i dag foretatt vitneavhør og tekniske undersøkelser i huset der personen ble funnet død.

  • Mistenkelig dødsfall på Fagernes

    Politiet mottok i dag klokken 09.31 melding om funn av en livløs person i en bopel i Fagernes. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig og er på stedet men kriminalteknikere og etterforskere.