Hopp til innhold

Gundersen: – Rovdyrdebatten er det vanskeligste jeg har jobbet med

Det ble ingen enighet mellom debattantene som snakket om norsk rovdyrforvaltning torsdag ettermiddag. Debatten kan du se igjen her.

Det ble ingen enighet mellom debattantene som snakket om norsk rovdyrforvaltning torsdag ettermiddag. Noen ønsker en større stamme, mens andre vil fjerne den helt.

Valglogo

En ulv og 500 sauer befinner seg akkurat nå innafor et rovdyrgjerde i Trysil. Her skulle sauen være trygg, men gjerdet fungerer ikke. Østlendingen skriver i dag at minst 20 sauer er tatt av ulven til nå, men Fylkesmannen gir ikke fellingstillatelse – i Trysil skal det være ulv.

Trysil er en av kommuene i Norge som merker rovdyrforvaltninga nærmest på kroppen. Ulven er nærgående, folk er skremt og den gjør innhugg i elgstammen.

Debatt med høy temperatur

– Jeg mener at Åmot, min hjemkommune, vil bli en litt dårligere kommune enn den er i dag, sier Miljøpartiet de Grønnes Jenny Marie Gulbrandsen.

Hun, sammen med Naturvernforbundets Arnodd Håpnes, representerer det ene ytterpunktet i debatten.

– Jeg mener rovdyrene går på livskvaliteten løs og mener at det ikke er plass til dem i et område der det bor folk, sier Frps Per Roar Bredvold.

Rovdyrspørsmålet angår stadig flere mennesker. Mens ulven var et ganske unikt dyr i Hedmarks skoger, vandrer den nå både langt inn i Oppland, samt Oslo og Akreshus.

– Ulv er ulv!

Nei-siden i debatten argumenterer blant annet med at ulven, som mye koker ned til, er tiol hinder for beitenæringa og at den ulven som lever i Norge i dag ikke genetisk sett er en del av den norske faunaen.

Ja-siden mener at det ikke spiller noen rolle hvor ulven kommer fra. Den står på Bern-konvensjonens liste over arter man har spesielt ansvar for å ta vare på. En konvensjon Norge har skrevet under på.

– Det er flere måter å tolke Bern-konvensjonen på, så dette blir vi ikke enige om. Vi mener jo at det skal være et bestandsmål på 0 – og det må i alle fall ikke økes, sier Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

– Dersom vi hadde hatt et høyere bestandsmål i utgangspunktet, hadde det jo vært lettere å gi fellingstillatelse på de dyrene som gjør skade. Da hadde vi ikke behøvd være redde å ødelegge DNA-grunnlaget for de norske dyrene, sier Jenny Marie Gulbrandsen.

Mange forhold å ta

Trygve Slagsvold Vedum og Gunnar A. Gundersen

Trygve Slagsvold Vedum og Gunnar A Gundersen er for en sjelden gangs skyld ganske enige.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Både Gunnar A. Gundersen (H) og Gaute Nøkleholm fra Norskog er kritiske mot å holde den omtalte Bern-konvensjonen for høyt.

– Vi har også en landskapskonvensjon. I Norge er det mange rødlista arter som vi også har et ansvar for å ta vare på. Rovdyrenes etablering fører til endra beitemønster både av ville dyr og husdyr, som igjen setter disse naturartene i fare, sier Nøkleholm.

Gundersen trekker også urfolk inn i debatten.

– Vi har også en urfolkskonvensjon. Vi har skrevet under på en avtale som sier at det ikke skal være rovdyr i områder der urfolk driver sin næring, men den konvensjonen bryter vi til stadighet. Det er ikke slik at Bern-konvensjonen er den som veier tyngst, sier han.

Ny stortingsmelding til høsten

I løpet av høsten skal igjen Stortinget uttale seg om hvordan den norske rovdyrforvaltningen skal være.

– Jeg har håp om at rovdyrsona blir avviklet, sier Gaute Nøkleholm.

En mening han deler med Både Bredvold, Gundersen, Slagsvold Vedum

– Sona gjør at en liten andel av landet må ta en stor belastning, sier Bredvold.

Arnodd Håpnes og Jenny Marie Gulbrandsen

Arnodd Håpnes og Jenny Marie Gulbrandsen er klare på at de vil bevare ulvestammen i Norge.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Trysil kommune, som ligger innenfor den mye omtalte rovdyrsona, har mange utfordringer knyttet til den.

– Jeg forventer at Stortinget slutter å se på oss som bor innenfor sona som «offer» og legger til rette for at det skal være mulig å drive med matproduksjon her i kommunen, sier ordfører Norderhaug.

Også Miljøpartiets representant er skeptisk til å opprettholde sona som den er i dag.

– Vi vil at sona skal økes. På den måten blir det mindre press på de områdene som er mest utsatt i dag. Men vi forventer at det skal være levedyktige bestandsmål for rovdyr i Norge også i framtida, sier Guldbransen.

– Vi har et ansvar for dyrene som lever i norsk natur. Vi skal ikke legge ansvaret over på Sverige, Finnland eller Russland. Men det må gjøres mer for at folk ikke skal frykte rovdyrene, sier Naturvernforbundets mann, Arnodd Håpnes.

Flere saker fra Innlandet