Hopp til innhold

Tapte i retten: Caprino-attraksjon må endre navn

Berg-og-dal-baneattraksjonen Il Tempo Extra Gigante er en krenkelse av Caprino Filmcenters opphavsrett til den legendariske filmbilen, og må bytte navn har lagmannsretten bestemt.

Il Tempo Extra Gigante

BYTTE NAVN: Berg- og dalbanen på Hunderfossen Il Tempo Extra Gigante må bytte navn, har Eidsivating lagmannsrett bestemt.

Foto: Reidar Kjæstad / NRK

Dommen i opphavstvisten rundt berg-og-dal-banen i Hunderfossen Familiepark ble avsagt med dissens i Eidsivating lagmannsrett mandag.

Les: Ny runde i retten for Il Tempo Extra Gigante

Liknet for mye

Tvisten har dreid seg om hvem som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante: Aukruststiftelsen, som forvalter arven etter Kjell Aukrust, eller Caprino Filmcenter, som forvalter arven etter Ivo Caprino.

Det var Caprino Filmcenter som saksøkte Hunderfossen Familiepark etter at parken i 2014 åpnet den nye berg-og-dal-banen, Il Tempo Extra Gigante.

Remo Caprino, som forvalter arven etter far sin, mener at den nye attraksjonen likner for mye på bilen faren bygde i 1975. Han mener dermed at Hunderfossen Familiepark ikke hadde lov til å bygge berg-og-dal-banen, uten at Caprino Filmsenter var involvert.

Tapte i tingretten

I oktober i fjor slo Sør-Gudbrandsdal tingrett fast at Hunderfossen hadde loven på sin side. For ifølge dommen er det Aukruststiftelsen alene som har opphavsretten til Il Tempo Gigante.

Og familieparken bygde berg-og-dal-banen i full forståing med Aukruststiftelsen.

Dette kunne ikke Remo Caprino godta, og sa følgende til NRK før ankesaken startet:

– På vegne av Bjarne Sandemose og pappa kan jeg ikke, hverken etisk, moralsk eller opphavsrettslig, tillate at en slik dom blir stående. Dette til tross for de store kostnadene dette fører med seg for Caprino Filmcenter.

Og Eidsivating lagmannsrett har altså kommet til en annen konklusjon.

Dommen forbyr nå Hunderfossen Familiepark å tilby og markedsføre berg-og-dal-banen under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter. Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark må også betale vederlag for bruken av navnet.

– Det er godt å få lagmannsrettens bekreftelse på at det som er skapt i fellesskap, også skal forvaltes i fellesskap, sier Remo Caprino, daglig leder i Caprino Filmcenter.