Cannabis-dyrker dømt til fem års fengsel

En tidligere idrettsutøver og -leder fra Ringsaker er dømt til fem års fengsel for å ha dyrket og solgt store mengder cannabis.

Hamar tinghus

Rettssaken mot mannen gikk i Hedmarken tingrett i Hamar.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Seks måneder av dommen gjøres betinget, med en prøvetid på to år. Det er også idømt inndragning av 3,5 millioner kroner til fordel for statskassa. Han er i tillegg dømt for brudd på våpenloven.

Ifølge tiltalen mot mannen dyrket han minst 104 kilo cannabis, og solgte minst 88 kilo marihuana til én eller flere personer på Østlandet fra 2004 til 2011. Marihuana dyrket han i to hus i Ringsaker. Mannen ble pågrepet etter at politiet fikk et tips i saken.

Uenige om narkotika-mengde

Mannen har innrømmet dyrking og salg, men mener at det ikke er snakk om så mye narkotika som påtalemyndigheten mener.

Iris Storås, John Arild Aasen

Aktor Iris Storås og forsvarer John Arild Aasen i rettssaken mot mannen.

Foto: Knut Sveen

Påtalemyndigheten på sin side er veldig sikre på at mengden narkotika som står i tiltalen er rett, og at de har gitt ham en fordel på alle regnestykkene.

Hedmarken tingrett skriver i dommen at retten finner det bevist at solgte minst 88 kilo slik tiltalen lyder. Det samme gjelder mengde narkotika som ble dyrket. Retten mener det er bevist at han dyrket minst 104 kilo.

Ifølge dommen kan produksjonsnivået dreie seg om 143 kilo, eller i alle fall 130 kilo, hvis man legger til grunn Kripos' retningslinjer om 40 gram røykbart materiale per plante.

Retten mener det ikke er tvil om at han har solgt narkotika for minst 3,5 millioner kroner. Bakgrunnen er tiltaltes egen forklaring, regnskapet han har ført over produksjon og salg, samt mengden av kontantinnskudd i bank i løpet av årene.

Politiet har gått igjennom mannens kontoer, og har funnet ut at fra 2004 til 2011 ble det satt kontant inn til sammen 3,9 millioner kroner på fire kontoer. Beløpene som ble satt inn kontant varierte fra cirka 10 000 kroner til oppimot 90 000 kroner.

Regnskap

Mannen førte regnskap over blant annet produksjon og salg. I politiforklaring sa den han at det dreide seg om cirka 10 kilo i året, men i etterkant har han vært usikker på om dette er rett mengde og mener tallet er mindre.

Retten legger til grunn at regnskapet gir en mer presis beskrivelse av produksjon og salg og utelukker at han i disse årene har ført regnskap med større tall enn det som er reelt.

Under rettssaken forklarte mannen at han hadde startet med å dyrke noen cannabisplanter til eget bruk. Det som ble til overs valgte han å selge, og etter det bare økte produksjonen.

– Planmessig gjennomført

Retten mener det er straffeskjerpende at mannen har holdt på i flere år, at det var planmessig gjennomført og medførte betydelige tilpasninger i huset med blant annet vifter, lamper m.m. Retten mener hans motivasjon var vinning og at han planmessig jobbet for å bli en best mulig cannabis-dyrker.

Aktor la ned påstand om fem års fengsel, der seks måneder gjøres betinget. Forsvareren mener at betinget-delen måtte gjøres større med tanke på at etterforskningen har tatt lang tid, at den tiltalte har erkjent straffskyld fra første dag og at han har navngitt hovedmottakeren av narkotikaen.

Retten mener at bevisbildet som forelå med regnskap over virksomheten over flere år og betydelig kontantinnskudd på konto har mer å si enn mannens tilståelse og forklaring om mottakerledet.

Det vil si at retten har lagt mer vekt på dette da det gjelder tilståelsesfradrag. Når tilståelsen heller ikke er uforbeholden, så mener retten at fradraget ikke skal være mer enn 30 prosent, slik forsvarer ønsket.

Antatt hovedmottaker pågrepet

Han traff hovedmottakeren tilfeldigvis i en butikk i Oslo som selger produksjonsutstyr til plantedyrking.

Han har forklart at han bare hadde én hovedmottaker, noe som påtalemyndigheten mener er årsaken til at han kunne holde på i så mange år uten å bli oppdaget.

Ringsaker-mannen har forklart seg om mottakeren, og denne mannen ble pågrepet uka før rettssaken startet.

Ville bli best i landet

Mannen er tidligere idrettsmann og trener, og forklarte at konkurranseinstinktet hans førte til at han ville bli den beste cannabis-dyrkeren i Norge. Hovedmottakeren hans skal ha sagt at han var blant topp tre.

– Jeg ville bli den beste cannabisdyrkeren i Norge. Jeg drev med forsøk og leste på nettet om produksjonen for å få den beste smaken og lukten, sa han under sin forklaring i Hedmarken tingrett.

Dømt for brudd på våpenloven

Mannen er også dømt for brudd på våpenloven, fordi han oppbevarte flere våpen i et klesskap i gangen, en hagle utenfor skapet samt 90 000 skudd på kjøkkenet da politiet ransaket hans bolig i 2011.

Mannen forklarte under rettssaken at han rett før politiet kom hadde tatt ut våpnene for å pusse dem, men retten tror ikke på hans forklaring.