Bygger vannkraftverk for å bli kvitt dieselforurensing i fjellet

IUNGSDALSHYTTA (NRK): Den kraftige økningen av turister i fjellet fører til økte utslipp. Nå tar turistvert Jarle Tvedt grep for for å bli mer miljøvennlig.

Utbygging vannkraftverk

VANNKRAFT: Verten på Iungstadshytta, Jarle Tvedt, bygger mikrovannkraftverk for å unngå bruken av diesel i fjellet.

Foto: Even Lusæter / NRK

Mange steder i fjellet durer dieselaggregatene jevnt og trutt nå om dagen for å gi nok strøm til alle turistene som kommer til fjells.

Bare i Jotunheimen har Gjendebåten hatt en øking på 18 prosent i juli sammenlignet med rekordåret i fjor.

Konsekvensen er at mange turisthytter må bruke stadig mer diesel og propan til aggregater, fyring og matlaging.

Bygger mikrokraftverk

Mikrovannkraftverk på Iungstadshytta

KLART I 2018: Vannkraftverket på Iungsdalshytta skal tas i bruk i mars neste år.

Foto: Even Lusæter / NRK

En av hyttene som har tatt konsekvens av problemet er Iungsdalshytta i Skarvheimen. Her holder DNT Oslo og omegn nå på med å bygge et mikrovannkraftverk.

Hytta bruker i dag 15.000 liter diesel i året og Jarle Tvedt, som er vert på hytta, er glad for å få ren vannkraft i stedet.

– Dette er miljøvennlig og jeg håper flere tar etter oss, sier Tvedt.

Og det er ikke bare en miljøgevinst de oppnår.

– Vi slipper å frakte all dieselen inn til hytta, vi får strøm døgnet rundt, kan ha kjøling og frys som gjør at vi får færre handelsturer til bygda, og turistene kan få lys på rommet om kvelden, sier Jarle Tvedt.

Utbyggingen, som koster 5,5 millioner kroner, skjer tett opp til et landskapsvernområde og de har brukt lang tid på å planlegge utbyggingen, i tett samarbeid med NVE og DNT.

Målet er at det ikke skal bli noen synlige sår i terrenget. Kraftverket skal være ferdig til vintersesongen starter i mars.

Vil bli kvitt dieselen

En rapport fra Oppland fylkeskommune, som snart blir lagt fram, viser at flere av DNTs hytter i Jotunheimen bruker rundt 20.000 liter diesel i året, og totalt slipper ut mellom 50 og 106 tonn CO₂ i året.

Aud Hove

RENERE ENERGI: Aud Hove i Oppland fylkeskommune mener det er viktig å få fokus på renere energikilder i fjellet.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Det å få fokus på renere energikilder er kjempeviktig for fremtiden, sier Aud Hove, som er leder av komite for næring, miljø og klima.

Oppland fylkeskommune tok i vinter kontakt med DNT for å få til et prosjekt i Jotunheimen nasjonalpark for å se på energibruken til hyttene. Neste uke skal fylkeskommunen og DNT på befaring i fjellet for å se på mulige løsninger for å bli kvitt mest mulig av dieselen som kjøres inn i fjellet.

Fjellturister med Gjendebåten

MYE TURISME: Det går mot nok et rekordår for Gjendebåten. I juli hadde båten en økning på 18 % sammenlignet med rekordåret 2016.

Foto: Even Lusæter / NRK

DNT jobber med fornybar energi

DNT ser nå på om de kan bli kvitt dieselen også på andre hytter.

– Vi er opptatt av klima og miljøarbeid og vi ønsker å redusere bruken av dieselaggregat, sier, Jan Erik Reiten som er eiendomssjef i DNT Oslo og omegn.

Han sier de nå arbeider mye med å redusere antall aggregater og heller få inn vannkraft, solenergi eller anen fornybar energi.