Hopp til innhold

Storkjøp på 80 millioner gikk i vasken

Brøttum Almenning kjøpte storgården for 80 millioner kroner. Nå nektes de å drive gården og tvinges til å selge.

Gammelstu Stai gård, Stor-Elvdal

STOR: Gammelstu Stai er på over 60.000 dekar.

Foto: Håvard Zeiner

Brøttum Almenning visste at de tok en sjanse. Kjøpet ble nemlig gjort uten at konsesjon for å overta var i orden. Først sa kommunen nei til konsesjon Og da Statsforvalteren sa nei sto hele kjøpet i fare for å gå i vasken.

Halmstrået var at Landbruksdirektoratet skulle si ja til konsesjon. Brøttum Almenning valgte derfor å anke.

Og nå har landbruksdirektoratet talt. De gjør ikke om vedtaket om konsesjons-nei. Gården må selges innen juni 2022.

Tok en sjanse

Det var i 2019 at Brøttum Almenning slo til og kjøpte storgården Gammelstui i Stor-Elvdal for 80 millioner kroner. Gårdbruker Anbjørg Svenkerud bestemte seg for å selge den enorme eiendommen på over 60.000 dekar på grunn av sjukdom.

Gården i Imsroa i Stor-Elvdal har vært i slekta i nesten 500 år og gjennom 13 generasjoner.

Styreleder i Brøttum Almenning Hans Bjugstad har ikke fått vedtaket enda og kan derfor ikke kommentere saken. Det har heller ikke almmeningas advokat Jo-Are Aamodt Brænden fått.

Da det ble klart at kommunen og Statsforvalteren sa nei var bestyrer Jan Tore Hemma forundret.

– Kommunen sier ja til konsesjon på landbrukseiendommer til aksjeselskaper. Der kan aksjene selges videre uten konsesjonsbehandling. Men kommunen sier nei til en allmenning der eierstrukturen er fast. Det er vi forundra over.

De hadde da fortsatt stor tro på prosjektet:

– Vi har stor tru på «det grønne skiftet», fast eiendom og skog. Dette er en veldig spennende eiendom. I luftlinje er det bare tre mil mellom Brøttum og Stor-Elvdal. På sommeren er det bare 50 minutter fra Sjusjøen.

Nå blir det ikke noe av.

Bo på gården

Gården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal.

MÅ SELGE: Brøttum allmenning må selge storgården.

Foto: Geir Olav Slåen

Da Statsforvalteren sa nei til konsesjon la de vekt på at stedet egnet seg godt til personlig eierskap, og at det er en landbrukspolitisk målsetting at tradisjonelle landbrukseiendommer i størst mulig grad skal være i personlig eierskap der eieren sjøl bor på eiendommen.

  • Brøttum Almenning har også tidligere vært i hardt vær, men reist seg igjen:

Så er spørsmålet om de går på en ny smell eller for solgt gården for det de kjøpte den for.

– Vanskelig å selge

Ketil Koppang har lang erfaring i kjøp og salg av landbrukseiendommer, og har selv sett eiendommen. Han er i dag rådgiver. Han tror det blir vanskelig å få solgt eiendommen. Det skyldes beliggenheten og at det er langt unna store byer. Koppang synes det er synd at Brøttum Almenning ikke fikk konsesjon.

– Det er en flott gård, men den trenger noen med finansielle muskler til å vedlikeholde bygningene.

Koppang mener regelverket rundt landbrukseiendommer har gått ut på dato.