Hopp til innhold

Kjøpte gård til 80 millioner, nå kan det gå i vasken

Brøttum Almenning kjøpte storgård i Østerdalen. Det hadde de ikke lov til.

Gammelstu Stai gård, Stor-Elvdal

I 2019 kjøpte Brøttum Almenning den enorme landbrukseiendommen Gammelstui på over 60.000 dekar. Nå kan de bli til å selge den igjen.

Foto: Håvard Zeiner

Oppdatert tirsdag 9.2, klokka 11.30: Stor Elvdal kommune har gitt Brøttum Almenning ett års frist på å selge eiendommen.

Brøttum Almenning i Ringsaker fikk los da stasgården, med en enorm skogeiendom, kunne bli deres.

Og de fikk kjøpt den for 80 millioner kroner. Eieren, som ikke kunne drive lengre, var like fornøyd som almenninga.

Men kjøpet ble gjort uten at konsesjon for å overta var i orden. Og nå er det klart at det heller ikke blir noen konsesjon. Statsforvalteren sa nei.

Brøttum Almenning var klar over at selskapet tok en risiko, da gården ble kjøpt og de fikk på plass folk til å drive den.

Nå vet de ikke hva de skal gjøre. Alt kan gå i vasken.

Gikk konkurs ved forrige storsatsing

Jan Tore Hemma på snøskuter

Jan Tore Hemma er bestyrer i Brøttum Almenning.

Foto: Ruth Barsten / NRK

Og det har det gjort før for Brøttum Almenning.

De skapte historie ved å bli Norges første, og hittil eneste, almenning som har gått konkurs.

Kort fortalt gikk den veldrevne almenninga på en smell da de ikke nøyde seg med skogsdrift og sagbruk.

De gjorde flere eiendomskjøp og satsa på egen byggvareforretning. De brukte mye penger de ikke hadde. Investeringene ble tapssluk og almenninga gikk konkurs.

Men Brøttum Almenning reiste seg. Den lille almenninga, som ligger oppunder Sjusjøen, starta med salg av hyttetomter. .

Igjen drev de god butikk.

Men så er spørsmålet om de nå igjen har gått på en overambisiøs smell. De er usikre på hva de skal gjøre for å kunne drive gården de kjøpte for 80 millioner kroner.

Kan blir tvunget til å selge

Styret i Brøttum Almenning behandla avslaget i et styremøte onsdag.

Bestyrer, Jan Tore Hemma, sier de har flere muligheter.

– Det helt åpenbare er, som fylket har sagt, å selge. Men det er også mulig å klage saken inn for departementet. Det skal vi utrede nå.

Gårdbruker Anbjørg Svenkerud bestemte seg i 2019 for å selge den enorme eiendommen på over 60.000 dekar, på grunn av sjukdom.

Brøttum Almenning kjøpte slektsgården til Svenkerud, og tok over drifta.

Formannskapet i Stor-Elvdal hadde da allerede gitt to avslag på konsesjon. Saken ble klaga inn for Fylkesmannen (nåværende Statsforvalter).

I avslaget på klagen skriver Statsforvalteren i Innlandet at gården er godt egnet for personlig eierskap, og at «hensynene til driftsmessig gode løsninger og helhetlig ressursforvaltning taler i stor grad mot konsesjon».

Stor-Elvdal kommune skal nå sette en salgsfrist for allmenningen, som da må selge eiendommen til noen som kan få konsesjon.

Gammelstu Stai gård i Stor-Elvdal.

Brøttum Almenning vet ikke ennå om den skal selge den store slektsgården i Stor-Elvdal igjen eller gå videre med saken.

Foto: Geir Olav Slåen

Forundra over kommunen

Bestyrer Jan Tore Hemma forstår ikke at Stor-Elvdal kommune ikke vil at almenninga skal eie og drive.

Kommunen sier ja til konsesjon på landbrukseiendommer til aksjeselskaper. Der kan aksjene selges videre uten konsesjonsbehandling. Men kommunen sier nei til en allmenning der eierstrukturen er fast. Det er vi forundra over.

Han er klar på at Brøttum Almenning vil være en god eier.

– Vi har stor tru på «det grønne skiftet», fast eiendom og skog. Dette er en veldig spennende eiendom. I luftlinje er det bare tre mil mellom Brøttum og Stor-Elvdal. På sommeren er det bare 50 minutter fra Sjusjøen.

Bestyreren er klar over at det er en sak som ikke er enkel.

– Vi er kanskje også en spesiell kjøper. Så at dette er nybrottsarbeid for dem som skal forvalte regelverket har vi forståelse for.

Brøttum Almenning vil i løpet av kort tid bestemme seg for om de skal klage inn saken til landbruksdepartmentet eller bite i det sure eplet og selge.

Les også: Skistjerner får hyttetomter på billigsalg