Bønder aksjonerer – serverte møkk utenfor rådhuset

Bøndene godtar ikke tilbudet fra staten, og ønsker ikke å forhandle. Nå reagerer de med landsomfattende aksjoner.

Jordbruksopprør Førde.

«MØKKALASS TIL ERNA»: Bønder i Førde viste sin misnøye ved å tømme møkk utenfor rådhuset. Torsdag har det pågått flere aksjoner mot staten som ga under halvparten av det bøndene ba om i årets jordbruksopprør.

Foto: EIRIK JOHNSEN / NRK

Det har kommet sterke reaksjoner etter at staten kom med sitt tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør tirsdag.

I en pressekonferanse torsdag ble det klart at bøndene ikke aksepterer statens tilbud og at de ikke vil starte forhandlinger.

Bakgrunnen for den fastlåste situasjonen er at bøndenes krav til årets jordbruksoppgjør er milevis fra tilbudet fra staten.

Etter pressekonferansen ble det satt i gang flere aksjoner rundt om i landet.

Bønder over hele landet vil aksjonere

Som en hilsen til Sunnfjord-ordfører Olve Grotle, som også er Høyre sin førstekandidat i Sogn og Fjordane, ble det avlevert møkk foran rådhuset i Førde.

Anders Felde er leder i Vestland Bondelag. Han var med på aksjonen, og sier at norske bønder har fått nok og at de derfor har valgt å reagere.

– Det er trist å bryte en mulig forhandling, men vi kan ikke stå inne for de utsiktene vi har per i dag.

Anders Felde i fjøsen

MISFORNØYD:– På kort sikt taper vi på å ikke forhandle, det er klart, men vi må si tydelig ifra til norske forbrukere og norske politikere, sier Anders Felde.

Foto: Ola Weel Skram / NRK

Felde sier videre at bønder over hele landet har planer om aksjoner – av ulikt slag.

Han vil ikke si noe konkret om planene, annet enn at de har aksjonsplaner for en god periode fremover.

– Det kan handle om blokkering av matutkjørsel, oppkjøp av mat og traktorkolonne. Dette gjør vi for at de norske forbrukerne skal forstå at vi ønsker å produsere mat, men må ha en lønnsom matproduksjon.

I møkkahaugen planta ni år gamle Magnus Erdal et skilt med beskjeden «Til Erna frå Vestlandsbonden».

– Jeg synes det er dumt at Norge, som er et av de rikeste landene i verden, skal tilby bøndene noe slikt. Vi får bare litt, og da synes jeg ikke det er greit det Erna sa.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide/NRK

Landsomfattende aksjoner

I Brumunddal aksjonerer bønder med tutende traktorer og bannere med budskap.

– Her har bønder i Ringsaker avbrutt dyrestell og våronn for å møte opp og vise engasjement rundt saken. Vi trenger et inntektsløft i næringa, sier Agnethe Gaalaas Baardseth, lokallagsleder Veldrebondelag, som var med å aksjonere i Brumunddal.

bØNDER I AKSJON.

HÅPER FLERE BLIR MED: – Det utgangspunktet som Bollestad ga oss er respektløst. Hun møter ikke til debatt og gir oss ikke et anstendig tilbud å gå etter. Nå håper vi folk blir med oss på bondeopprøret, sier Gaalaas Baardseth.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Også i Lillehammer aksjonerte de torsdag med å kjøre traktor gjennom sentrum. Det samme gjorde bønder i Kristiansand.

AKSJONERER: Torsdag har det pågått flere aksjoner mot staten som ga under halvparten av det bøndene ba om i årets jordbruksopprør. Her fra Lillehammer sentrum.

I Rakkestad har Rakkestad og Degernes Bondelag samlet et hundretalls traktorer og bønder.

bOLLESTAD KAN TA SEG EN BOLLE.

HUNDREVIS MØTTE OPP: I Rakkestad møtte bønder opp med plakater med budskap som «Bollestad kan ta seg en bolle», og «Ingen mat uten bønder. Ingen bønder uten inntektsløft».

Foto: Petter Larsson / NRK

I Rogaland har flere bønder lagt rundballer utenfor rådhusene i kommunen sin. I kommuner med ordførere fra H, KrF og V står det «skam», mens for ordførere fra andre parti står det «hjelp» på rundballene.

Bollestad blir møtt av demonstranter i Oslo.

«MØKKATILBUD»: Bønder demonstrerte også i Oslo Torsdag. Etter pressekonferanse møtte landbruksminister Olaug Bollestad demonstranter ved regjeringsbygget.

Foto: EIVIND MOLDE / NRK

Sven Martin Håland er leder i Sandnes Bondelag, og en av dem som var med på å starte #Bondeopprør 21. Han sier aksjonsviljen er høy.

– Aksjonen vil være et middel for å vise at bonden er en del av samfunnet, og at jordbruket angår folk flest. Vi kan faktisk velge å slutte å produsere mat, sier Håland.

«Møkkatilbud»

Lars Petter Bartnes, leder i Norsk Bondelag, landbruksminister Olaug Bollestad og Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag redegjorde torsdag for bruddet mellom partene i landbruksoppgjøret.

På pressekonferansen sa Bollestad at hun er skuffet over at bøndenes organisasjoner ikke vil forhandle om jordbruksoppgjøret.

Hun mener tilbudet var godt og at det ga grunnlag for videre forhandlinger.

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse. Jordbruket har takket nei til å gå inn døra for å se mulighetene som ligger. Staten la fram et tilbud som skulle legge til rette for at jordbruket kunne ha en inntektsutvikling, sa Bollestad.

Bøndene har bedt staten om 2,1 milliarder kroner i økte bevilgninger. Tilbudet fra staten lyder på 962 millioner kroner. Det er under halvparten av det bøndene ba om.

Elisabeth Gjems er leder i Innlandet Bondelag. Hun sier avstanden var for stor mellom regjeringas virkelighetsforståelse og det inntektsløftet de mener er helt nødvendig.

Gjems mener Regjeringa ga bøndene et «møkkatilbud», og at de ikke forstår alvoret i saken. Hun er sterkt bekymret for virkelighetsforståelsen til statsministeren.

– De kommer oss ikke i møte, og da har vi ikke annet valg enn å bryte. Forstår de ikke alvoret i det vi roper ut om? Eller vil de ikke høre?, spør Gjems.

Elisabeth Gjems

TRENGER INNTEKTSLØFT: – Vi trenger å ruste landbruket for framtida. Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringas tilbud, sier Gjems.

Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Bønder demonstrerer utenfor rådhuset i Sandnes med å legge fra seg kjelderessen, og kaste lua.

LA NED KJELEDRESSER: Demonstrasjon utenfor rådhuset i Sandnes.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK