Bøndene tilbys 1 milliard kroner i årets jordbruksoppgjør

Det er store sprik mellom jordbrukets krav og statens tilbud. Jordbruket krevde 1.92 milliarder kroner for å redusere inntektsgap, men tilbys om lag halvparten.

Jordbruksoppgjøret 2019

FORHANDLINGER: Departementsråd Leif Forsell presenterte tirsdag statens tilbud i landbruksoppgjøret. Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, var til stede i regjeringens lokaler.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landbruks- og matdepartementet la tirsdag frem sitt tilbud om 1 milliard kroner i de årlige forhandlingene mellom bondeorganisasjonene og staten.

– I lys av en mer krevende budsjettsituasjon mener jeg staten har strukket seg meget langt og at vi imøtekommer jordbrukets krav på en god og balansert måte, sa forhandlingsleder Leif Forsell da han åpnet fremleggelsen tirsdag formiddag.

I fjor krevde bøndene 1,8 milliarder kroner og fikk 1,1 milliarder.

Jordbruket ikke fornøyd

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 29. april sitt krav på 1,92 milliarder kroner for å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Lederen i Norges Bondelags mener bøndene gjerne skulle sett at tilbudet var høyere.

– På noen områder følger staten marginalt opp, sier Lars Petter Bartnes.

– Det jeg er kritisk til er at staten ikke følger opp de tunge trendene med grep som kan snu den utviklingen som vi ser, sier han.

Bartnes får støtte av sin kollega i et av landets største jordbruksfylker, Elisabeth Gjems.

– Tilbudet gir ikke rom for satsinger og videreutvikling. Det kan virke som om målet er å holde næringen flytende i samme retning som tidligere, sier Gjems som er leder i Hedmark Bondelag.

Heller ikke leder for Møre og Romsdal bondelag, Konrad Kongshaug, er fornøyd.

– Det er nesten ikke nok til å dekke kostnadsveksten vår i landbruket. Det er ikke lagt opp til noen som helst inntektsøkning. Jeg er skuffet, sier han.

SE FREMLEGGINGEN: Klokken 12 ble oppgjøret for 2019 lagt frem. Du kan se hele pressekonferansen her.

Gir inntektsvekst

Staten mener tilbudet for neste år legger godt til rette for økt produksjon av blant annet korn og en mer klimavennlig retning, men bøndene er ikke fornøyd med tilbudet som er nesten halvparten av det de krevde i forrige uke.

Årets oppgjør er det 69. jordbruksoppgjøret i rekken. Bøndenes krav ville gitt en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk og en reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner. Ifølge Bondelaget utgjør statens tilbud en inntektsøkning på 16.400 kroner i snitt per årsverk i 2020.

– Relativt sett er statens tilbud helt på høyde med jordbrukets krav, mener forhandlingsleder Forsell.

– Markedssituasjonen har vært krevende for jordbruket på flere områder, men i det siste har vi sett en bedring, sier han.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet gir tilbudet om 1 milliard kroner en inntektsvekst på fem prosent for bøndene. Økningen skal finansieres over statsbudsjettet. Ifølge departementet vil prisforslaget ha liten betydning for butikkenes priser.

– I bruken av tilbudet legger vi vekt på produksjoner som har potensial for å øke omsetningen, for eksempel poter og korn, sier Forsell​ som mener tilbudet innebærer staten har fulgt opp Stortingets mål for landbrukspolitikken.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 16. mai.