Bondeorganisasjoner anmelder trusler på Facebook

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget i Hedmark har anmeldt en person de mener har kommet med truende ytringer mot jegere og bønder på Facebook.

Skjermdump fra Facebook

Kommentaren som bondelagene har anmeldt er skrevet om noe. Ytringen ble skrevet på Hamar Arbeiderblad sin Facebook-side.

Foto: Skjermdump/Facebook

Det var i forbindelse med at Hamar Arbeiderblad la ut en lenke på Facebook til en nettsak de hadde laget om ulv som hadde tatt sau at ytringene kom.

Det var også h-a.no som først skrev om anmeldelsen.

« ... jakter ulvemordere..»

En person skrev i kommentarfeltet til saken: «Vi jakter ulvemordere i Stange til helga og vi skyter på alt vi ser som ser ut som bønder og mordere». Kommentaren som nå ligger i kommentarfeltet er skrevet om.

Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde og Småbrukarlag mener utsagnet er krenkende og har valgt å anmelde ytringene.

– Her kommer det en direkte trussel både mot jegerne i Stange som er satt på jobben med å ta ut en ulv som det er gitt en lovlig fellingstillatelse på og til bønder generelt.

– Grov

Bondeorganisasjonene mener det er viktig av allmennpreventive hensyn å klargjøre hva som kan aksepteres av ytringer i det offentlige rom gjennom åpne nettfora.

– Den var så grov at vi kunne ikke sitte rolig å se på den. Rovdyrdebatten er het, og vi har stor takhøyde for hva slags ytringer som er på den saken, men denne ytringen synes vi var så spesiell og så grov at vi har valgt å anmelde saken, og se hva politiet ønsker å gjøre med det.

Anmeldelsen ble levert den 8. juli. Hamar Arbeiderblad har prøvd å kontakte personen som kom med ytringene uten å ha lykkes.