Hopp til innhold

Hel region boikotter TV-aksjonen

Ordførerne i Nord-Østerdal vil ikke være med på årets TV-aksjon. De vil ikke støtte innsamlingen til å fjerne plast i havet, fordi WWF er for ulv.

Ulv på Langedrag.

BETENT: WWF kjemper for ulven i tillegg til fjerning av plast i havet. Derfor vil ikke nord-østerdøler støtte TV-aksjonen.

Foto: Heiko Junge / NPK

Verdens naturfond (WWF), som årets TV-aksjon går til, har både anka vedtak om felling av ulv og gått til sak i forbindelse med ulvejakt.

Nord-Østerdal ligger utenfor ulvesona, der beitedyra har fortrinn. Så der vil de skyte mer ulv. Ordførerne i Tolga, Os, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen er så sinte på på WWF at de heller oppfordrer innbyggerne å gi penger til andre organisasjoner, som jobber med å fjerne plast fra havet, enn å støtte TV-aksjonen.

Vi har fått sterke signaler fra våre innbyggere om at de ikke ønsker å bidra til årets TV-aksjon. Da må vi ta det på alvor, sier ordfører på Tynset Merete Myhre Moen (Sp).

 Merete Myhre Moen

STERKE SIGNALER: Ordfører på Tynset, Merete Myhre Moen (Sp) sier alle ordførerne har fått sterke reaksjoner mot TV-aksjonen fra innbyggerne.

Foto: Alexander Nordby / NRK

Er enig i saken – ikke organisasjonen

Innsamlingsrådet sekretær Erik Skarrud i NRK sier han har forståelse for at rovdyrsituasjonen og konflikten en del steder i Norge er vanskelig. Men han synes det er synd at noen kommuner velger å boikotte aksjonen, for den handler ikke om ulv. Boikotten rammer ikke først og fremst WWF.

Erik Skarrud

HANDLER IKKE OM ULV: Innsamlingsrådets sekretær Erik Skarrud synes det er synd med boikott når innsamlingen ikke handler om ulv men om plast.

Foto: Kim Erlandsen / NRK

Det rammer TV-aksjonen som en nasjonal dugnad og ikke minst de 900 000 menneskene som skal nyte godt av pengene, sier han.

Han viser til at ved mindre plast i havet, vil folk få bedre helse og kunne ta opp fiske som er i ferd med å bli ødelagt rundt omkring i verden.

Tynset-ordføreren sier de ikke er uenig i formålet i aksjonen, men ville heller sett at andre organisasjoner som jobber med det samme kunne ha fått pengene.

Så ordførerne i Nord-Østerdal jobber med å finne et alternativ.

– Vi tenker det er viktig med en digital aksjon for å vekke engasjementet rundt det viktige arbeidet som gjøre for å fjerne plast fra havet, sier Merete Myhre Moen.

Men hun mener det er viktig å si fra når de ikke er enig i hvem som har blitt tildelt TV-aksjonen.

Burde vært politisk uavhengig

Nå kan det hende flere kommuner følger etter nord-østerdølene.

Ordførerne i Nord-Østerdal har fått flere henvendelser fra ordførere i andre kommuner i Innlandet og i Trøndelag som også vurderer boikott.

– TV-aksjonen går til en organisasjon som er politisk og som mange ikke har tillit til, sier Merete Myhre Moen.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur, er uenig i at de er en politisk organisasjon. Hun sier de ikke tar stilling til politiske partiers syn, men jobber med mindre klimautslipp, mer natur og en levedyktig rovdyrbestand.

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur.

TRIST: Generalsekretær i WWF Karoline Andaur synes det er trist at nord-østerdølene boikotter TV-aksjonen.

Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

– Vi er enig i den todelte ambisjonen i rovdyrforliket som består i at vi skal ha både rovdyr og beitenæring, sier hun.

Men hun viser til at TV-aksjonen handler om plast, ikke ulv.

Hun synes det er trist at nord-østerdølene ikke vil være med på den nasjonale dugnaden.

Erik Skarrud sier at innsamlingsrådet valgte den organisasjonen som de hadde mest tro på.

– WWF er av ytterst få som gjør noe for at det ikke renner ytterligere plast i havet og gjør skade i på havbunnen, sier han.

Han sier det nå jobbes med å gjøre det lettere å gi penger til aksjonen digitalt, siden det ikke blir bøssebærere i Nord-Østerdal.

Han ser ikke bort ifra at boikotten i Innlandet kan føre til en motreaksjon.

At folk gir mer penger fordi noen valgte å ikke være med.