Birken satser på renn

Birken satser på at det blir renn til vinteren. Nå presenterer arrangørene planene, og åpner påmeldingen til 2021.
nettsiden sin skriver Birken at de håper på en forsiktig gjenåpning og normalisering av idrettsaktiviteter i samfunnet.

Birken 2017
Foto: Geir Olsen / Birken