Bill.mrk: Pasienter søkes

På Reinsvoll på Toten står et nytt helsetilbud for gravide rusmisbrukere for hele Helse Sør-Øst klart til bruk. Avdelingen har bare ett problem. De skulle hatt flere pasienter.

Senter for gravide rusmisbrukere på Reinsvoll

På Reinsvoll tilbys det flotte lokaler og god faglig hjelp. De har plass til mange flere pasienter.

Foto: Dag Kessel / NRK

Onsdag var det innflytting ved en ny avdeling for gravide og deres familier ved det psykiatriske sykehuset Reinsvoll på Toten.

Tilbudet er flyttet fra Hov i Land, og nå står hjelpetilbudet klart med like mange plasser som tidligere. Men pasientene mangler.

Stor kapasitet

– Vi har ledig kapasitet. Det er plass til 10 gravide på frivillig eller tvangsinnleggelse, samt 10 leiligheter for familier med rusavhengige mødre på frivillig innleggelse, forteller Monica Søfferud, som er enhetsleder ved Sykehuset Innlandet på Reinsvoll i Vestre Toten.

Særlig stusser hun over at det er svært få henvisninger fra primærhelsetjenesten i det fylket avdelingen ligger, nemlig Oppland.

– Har dere alltid hatt god kapasitet?

– Både vi og tilsvarende behandlingssteder har alltid kapasitet. Det skal vi ha for raskt å kunne ta imot nye pasienter. Men nå er kapasiteten ekstra stor.

Ingen henvisninger

Akkurat nå er avdelingen med totalt 20 plasser bare halvfull.

– Vi har cirka fem på hver av de to enhetene, forteller Søfferud.

Avdelingen tar imot pasienter fra Helse Sørøst-området, og det betyr at de tar imot henvisninger fra hele Østlandet og Sørlandet.

– Vi får flest fra Oslo og Akershus, samt en del fra Hedmark, sier Søfferud.

Monica Søfferud (t.h.) og Inger Bjørlien

Monica Søfferud (t.h.) er enhetsleder mens Inger Bjørlien er teamleder. De ønsker seg flere pasienter.

Foto: Dag Kessel / NRK

– Primærhelsetjenesten i Oppland derimot sender altfor få gravide rusmisbrukere til behandling i spesialisthelsetjenesten, sier Monica Søfferud.

Hun har vært enhetsleder i fem år, og har ikke fått en eneste henvisning fra Opplands-kommunene, men derimot flere fra det jevnstore nabofylket Hedmark.

– Vi har plass!

– I løpet av de fem årene jeg har jobbet her, har vi ikke hatt noen tvangsinnleggelser fra Oppland. Hedmark derimot, har vi hatt flere pasienter fra. De bruker tilbudet mye mer.

Søfferud mener det må bety at det er mørketall i Oppland.

–Vi vet jo at det er gravide rusavhengige også i Oppland i forhold til befolkning og antall rusavhengige.

Hun ber derfor primærhelsetjenesten i Oppland om å være bevisste rundt gravide rusavhengige, og gi dem hjelp tidlig.

Vi har plass, et godt kvalifisert personale og flotte lokaler, sier Monica Søfferud.