Bygg til 70 millioner står tomt

– Dette er meningsløst, sier de ansatte ved Distriktspsykiatrisk Senter i Gjøvik. Dette nybygget har stått ubrukt siden mai, og alt tyder på at det blir stående tomt også hele neste år.

Video Bygg til 70 millioner står tomt

Administrasjonen i Sykehuset Innlandet har foreslått at det ikke gjøres noen "endringer" i bruken av nybygget for hele 2012.

Hvis styret mener det samme, blir altså den omstridte stengningen av nybygget gjeldende i over ett år til.

Flunkende nytt

Det flotte bygget har 10 enkeltrom, TV-stue, kontorer og møtelokaler med mulighet for videokonferanse.

Det sto ferdig i februar i fjor , men ble først tatt i bruk i september.

Se TV-reportasjen fra åpningen av det tomme senteret i februar 2010.

Video Tomme senger på ny psykiatrisk avdeling

Tomme senger på DPS i Gjøvik

DPS-senteret var så i delvis bruk fra september til mai i år. Da ble det stengt igjen, og den avgjørelsen førte til kraftig kritikk.

Det nye forslaget fra ledelsen har ført til ytterligere uro ved avdelingen. Flere stiller spørsmål ved prosjektering og evnen til langtidsplanlegging når et nybygg til 70 millioner kroner blir stående ubrukt.

– Faglig uforsvarlig

Liv Hammerstad
Foto: Jorun Vang / NRK

– Jeg legger ikke skjul på at vi har alvorlige faglige innvendinger mot denne utviklingen. Vi opplever stadig oftere at vi skriver ut pasienter tidligere enn det vi ideelt sett burde, sier avdelingsoverlege Liv Hammerstad.

Hun peker også på at de har pasienter med selvmordstanker, og at nettopp vurderingene rundt disse er noe av det vanskeligste.

– Vi har ikke noe valg

Ledelsen i Sykehuset Innlandet hevder at de ikke har noe annet valg slik den økonomiske situasjonen har utviklet seg.

– Vi har et langsiktig mål om å kunne åpne denne avdelingen, men kan ikke se at vi klarer det neste år, sier divisjonsdirektør for psykisk helsevern, Gunn Gotland Bakke.

– Psykiatrien er ikke den eneste sektoren som lider under de økonomiske vilkårene vi må jobbe under, sier hun.

– Endrede forutsetninger

Men er ikke dette en planleggingstabbe?

– Jeg vil ikke kommentere om dette er en planleggingstabbe, men det har jo skjedd endringer som man kanskje ikke forutså da man planla å bygge det.

De ansatte i Gjøvik har alvorlige faglige innvendinger på vegne av pasientene?

– Det kan jeg heller ikke kommentere før jeg får satt meg inn i nøyaktig hva de har sagt.

Bekymringsbrev i mai

De faglige innvendingene er imidlertid ikke noe nytt for ledelsen i Sykehuset Innlandet.

Etter stengningen i mai sendte alle psykologer, psykologspesialister og psykiatere et felles brev der de advarte om at dette kunne være faglig uforsvarlig.

Åpning uten pasienter

Også da det nye Distriktspsykiatriske senteret på Lillehammer ble åpnet i november i 2008, var det uten pasienter.

Se TV-reportasjen:

Video Tomme senger på ny psykiatrisk avdeling

Tomme senger på DPS i Lillehammer

Flere saker fra Innlandet