Avslo nytt tilbud fra TrygVesta

I rettssaken mellom Linda Ellefsrud og TrygVesta etter Åstaulykken, kom TrygVesta med et nytt tilbud i dag.

Linda Ellefsrud og advokat Jan Inge Thesen

Linda Ellefsrud og advokat Jan Inge Thesen før rettssaken startet i Sør-Østerdal tingrett.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

TrygVesta kom med et konkret tilbud til erstatningsoppgjør, men det ble avslått.

– Jeg kan ikke si hva tilbudet var på, men vi avslo, sier advokat Jan Inge Thesen.

Tilbudet fra TrygVesta kom etter at dommeren hadde sendt partene på gangen for å forhandle mer. Dommeren mente de i alle fall burde gå i tenkeboksen i forhold til om de kunne nærme seg hverandre.

Professor Lars Weisæth

Psykiater Lars Weisæth mener Ellefsrud kunne ha jobbet 80 prosent.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Det gikk altså ikke, og dermed starter sluttprosedyrene i rettsaken nå.

Totalt ulikt syn på virkeligheten

Partene har så ulikt syn på situasjonen til Linda Ellefsrud etter Åstaulykken for 10 år siden, at det har vært helt umulig å bli enige.

  • Forsikringsselskapet TrygVesta mener Linda Ellefsrud kunne jobbet 80 prosent i årene etter ulykken.
  • Linda Ellefsrud og advokaten hennes mener hun ikke kunne jobbe i det hele tatt.
  • Virkeligheten er at hun ikke har jobbet noe.

Partene får støtte av sakkyndige på hver sin side.

For Linda Ellefsrud

Psykiater Svetlana Mitic sa i går at hun mener Linda Ellefsrud kan jobbe 20 prosent i framtida, kanskje mer etter hvert, hvis hun får riktig behandling.

Lege og spesialist i opptrening ved muskel- og skjelettskader, Svein Nilsson mener Ellefsrud har en alvorlig og varig nakkeskade som er rent fysisk.

Ellefsruds advokat Jan Inge Thesen, støtter seg til disse sakkyndiguttalelsene og vil prosedere på at Linda Ellefsrud må få erstatning for 100 prosent uførhet i årene etter ulykken og i årene framover.

For TrygVesta

Psykiater og professor i katastrofepsykologi (psykotraumatologi), Lars Weisæth mener Linda Ellefsrud kanskje ikke er så sjuk og at hun kunne ha jobbet 80 prosent hele tiden.

I retten i går, sa han at Linda Ellefsrud kan ha en svakhet som ville gjort henne ufør uansett. Han mener altså at Åstaulykken ikke er skyld i skadene og problemene hennes i dag.

Ola Skjeldal, spesialist i nevrologi, mener nakkesmertene er reelle, men at det kommer av postraumatisk stress.

Avslutning

Partene er nå i gang med sluttprosedyrene sine.

TrygVesta vil ikke si hva slags tilbud de kom med i dag. De har tidligere beregnet erstatningen til 1,6 millioner kroner, som de har utbetalt.

Den summen har de innrømmet at de kom fram til via grovt skjønn.

Advokat Jan Inge Thesen krever erstatning for tapt arbeidsinntekt, basert på 100 prosent uførhet. Krevet beregnes etter normal journalistlønn, siden Linda Ellefsrud var i gang med å utdanne seg til journalist.

De krever også mènerstatning og erstatning for utgifter til behandling, trening og medisiner.