Brøt sammen i gråt

Etter en rekke kritiske spørsmål og kommentarer fra psykiateren brøt Linda Ellefsrud sammen i gråt i vitneboksen i dag.

Linda Ellefsrud og advokat Jan Inge Thesen

Linda Ellefsrud og advokat Jan Inge Thesen før rettssaken startet i Sør-Østerdal tingrett i Elverum.

Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Det er dag to av rettsaken mellom Linda Ellefsrud og TrygVesta om erstatning etter Åstaulykken.

Hardt angrep

Professor Lars Weisæth

Psykiater Lars Weisæth mener Ellefsrud sjøl kan ha skyld i plagene sine.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Psykiater Lars Weisæth, antydet at han Ellefsrud kan være skyld i situasjonen sin selv, fordi hun ikke har ønsket å ta antidepressiva og fordi hun ikke har hatt noen psykiatrisk behandling de siste fem årene.

  • Weisæth er kritisk til at hun har lagt på seg mye. "Du har blitt ganske overvektig de siste årene."
  • Han spør om det ikke er et valg man tar, å gå rundt og bekymre seg.
  • Han spør hvor viktig det er for henne å bli frisk.
  • Han sier det vel ikke er noen som tvinger henne til å gå til rettsak, hvis det er hardt for henne.

Linda Ellefsrud som nå er 100 prosent midlertidig uføretrygdet på grunn av nakke- og hodesmerter, svarte som best hun kunne, men var tydelig sint.

– Jeg føler jeg har gjort alt for å bli frisk, unntatt å ta medisiner, og det forbeholder jeg meg retten til ikke å gjøre, sa hun i retten.

Slik hun føler det nå, er det de fysiske smertene som begrenser henne mest i hverdagen og ikke de psykiske plagene. Hun sier også at hun har vært redd for å bli avhengig, hvis hun tok antidepressiva.

- Han er inhabil

Linda Ellefsrud advokat, Jan Inge Thesen, sier psykiateren er inhabil og mener han ikke burde vært oppnevnt som sakkyndig i det hele tatt.

Psykiater Lars Weisæth ga råd til NSB like etter Åstaulykken og har senere gjennomført et forskningsprosjekt om Åstaulykkeni regi av universitetet i Oslo, der han er professor i psykotraumatologi.

Han har også laget en sakkyndigerklæring etter Åstaulykken og har vært i kontakt med både pårørende og overlevende etter Åstaulykken.

Thesen og Ellefsrud oppfatter helt klart psykiateren som motpartens mann og mener altså at han er inhabil.

Psykisk eller fysisk

Rettsaken nå, handler i stor grad om hvorvidt nakkeskaden til Linda Ellefsrud kan relateres direkte til Åstaulykken eller ikke.

Det er også et spørsmål om smertene kommr av en fysisk skade eller er et resultat av psykiske påkjenninger. Forøvrig er det ingen som bestrider at hun har smerter og en vanskelig hverdag.

Det er disse tingene fire sakkyndige og flere vitner skal uttale seg om.

En fysisk skade i nakken ble først oppdaget i 2003, fordi Linda Ellefsrud hele tiden før det, hadde blitt fortalt at nakke- og hodevondtet var helt normalt etter en slik påkjenning som Åstaulykken var.

I dag har en kiropraktor og en manuellterapaut fortalt at Linda Ellefsrud har fått behandling for en fysisk skade, med godt resultat i perioder hos dem.

Tilbake i vitneboksen

Linda Ellefsrud fortsetter nå sin forklaring og blir fortsatt utspurt av psykiater Lars Weisæth.

Han stiller nå spørsmål om det er andre ting i livet hennes enn Åstaulykken som har vært en stor påkjenning for henne, og drar fram ting som kan ha vært vanskelig.