Avlyser Landskappleiken

Styret i FolkOrg er i samråd med arrangørene av Landskappleiken 2020 i Tinn og Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2020 i Fron, enige om å avlyse begge arrangementene i 2020. Det betyr at Landskappleiken blir avlyst for første gang sidan 2.verdskrig.

Landskappleiken 2017
Foto: Even Lusæter / NRK