Åpner for charterturisme i Trysil

Det åpnes for charterturisme i Trysil, når den nærmeste svenske flyplassen nå kan utvides.

Flyplassen i Rörbäcksnäs

Flyplassen i Rörbäcksnäs blir utvidet, dermed åpnes det for charterturisme i Trysil.

Foto: NRK

– Nå skapes det tilgjengelighet til over 200 millioner europeere, sier ordfører og leder for styringsgruppa for flyplassen, Ole Martin Norderhaug.

Lengre rullebane

Ole Martin Norderhaug, ordfører i Trysil

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug tror en større flyplass vil bety mye for kommunen.

Foto: Knut Sveen / NRK

I en fersk dom fra den svenske Miljødomstolen, gis det tommel opp for en utvidelse av den flyplassen i Rörbäcksnäs, fire mil unna skianleggene i Trysil. Men det stilles mange krav til en eventuell utbygging, blant annet knytta til støy.

– Skal vi få økt vekst, og det spesielt i de periodene vi ikke har snø, må reisetida kortes ned. Nå tar det lang tid med bil, skal man nå gjester lengre unna, er flyet viktig.

Det første steget er en utbygging fra 1200 til 1600 meter rullebane.

Så fort det finnes en løsning for omleggingen av en lokal veg, vil rullebanen videre kunne utvides til 2400 meter, noe som vil får betydning for størrelsen på flyene og dermed mengden besøkende.

SE TV-REPORTASJE OM FLYPLASSEN FRA APRIL 2012:

Video Vil ha charterturister til Trysil

Reporter Arne Trolldalen

– Nye markeder

– Det kan virke klokt å starte der, man skal både bygge opp et marked og venne seg til en økning i antallet gjester. De som kommer har jo ikke bil, så det må legges opp en kollektivtransport og det er mange logistiske utfordringer som skal løses.

Rörbäcksnäs flyplass

Flyplassen ligger mer eller mindre midt i skogen.

Foto: NRK

Teknisk sjef i Skistar, Bosse Halvardsson, har tro på at en utbygging vil åpne nye markeder for aktørene i området.

– Vi kan få inn folk fra Øst-Europa, Nord-Tyskland, England, Sør-Sverige og muligens også den norske vestkysten.

Ifølge Halvardsson har de involverte ikke merket noe stor motstand mot planene. Nå starter arbeidet for fullt for å øke trafikken til destinasjonene i nærheten av flyplassen.

– Målsettingen vår er at de første charterflyene kan lande en gang på høsten i 2014.

Flyplassen i Rörbäcksnäs, kart

Flyplassen ligger strategisk plassert mellom Trysil og Sälen.

Foto: NRK