Hopp til innhold

– Vanvittig 30-års kontrakt

– Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) bør vurdere å si opp den omstridte avtalen med Arja Eiendomsutvikling. En 30-års kontrakt er vanvittig, sier BI-professor Petter Gottschalk.

Petter Gottschalk

GJENVINNINGSTASJON I SØKELYSET: Kontrollutvalget i Gran ønsker at Innlandet Revisjon skal se nærmere på omstendighetene da Arja Eiendomsutvikling fikk kontrakten for utleie av gjenvinningsstasjon på Mohagen.

Foto: Dag Kessel / NRK

NRK satte i går søkelyset på at HRA ga kontrakt for bygging og leie av nytt gjenvinningsanlegg på Mohagen til Arja Eiendomsutvikling uten anbudskonkurranse.

Leieinntektene er en million kroner i året, men flere andre næringsdrivende i samme område sier at de kunne tilbudt de samme tjenester for halve prisen, hvis de hadde fått muligheten.

– Det er veldig bra at kontrollutvalget i Gran griper fatt i denne saken, og ber Innlandet Revisjon å se på om dette er lovlig eller ikke, sier Gottschalk.

Han reagerer særlig sterkt på at HRA har akseptert en avtale med 30-års varighet.

– Hvis denne kontrakten er uoppsigelig, og kunden ikke kan komme ut av dette på en fornuftig måte, må det jo ligge noe muffens bak.

Gottschalk er professor ved Institutt for ledelse og administrasjon ved Handelshøyskolen BI, og har doktorgrad i økonomisk strategi.

– HRA avventer

Kjell Olav Kolrud

Daglig leder i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA), Kjell Olav Kolrud.

Foto: Dag Kessel / NRK

Daglig leder i HRA, Kjell Olav Kolrud, sier at kontrakten "i utgangspunktet egentlig er uoppsigelig".

– Men nå må vi jo avvente behandlingen av saken i Innlandet Revisjon. Jeg vet jo ikke hva som kan bli følgene av en eventuell rettslig prosess.

Etter at Gran bygdeliste i mars stilte spørsmål ved lovligheten av hele prosessen, ba HRA en jurist i KS Bedrift om å vurdere saken. Konklusjonen da var at HRA ikke har brutt Lov om offentlige anskalffelser.

NRK har bedt Gottschalk om å lese gjennom denne begrunnelsen.

Tviler på juridisk vurdering

– Den juridiske vurderingen i denne rapporten fra KS Bedrift er neppe holdbar. Her har juristen faktisk trukket en konklusjon uten å kjenne hendelsesforløpet godt nok, sier Gottschalk.

Jeg har taushetsplikt.

Knut Reinert Skåre, KS Bedrift

Det er Knut Reinert Skåre i KS Bedrift som har laget rapporten. Skåre sier at han ikke vil kommentere dette fordi han har taushetsplikt.

– Alt skjedde så fort

Anne Solstad

VIL HA OPPVASK OM MOHAGEN-SAKEN: Kommunestyrerepresentant Anne Solstad fra Gran bygdeliste.

Foto: Privat

Det var kommunestyrerepresentant Anne Solstad fra Gran bygdeliste som 16. mars stilte spørsmål i kommunestyret om lovligheten av vedtaket til HRA. Hun er glad for at kontrollutvalget nå ønsker en full gjennomgang av saken fra Innlandet Revisjon.

– Da vi fikk denne saken på bordet, skjedde alt så fort, og vi hadde følelsen av at saken på en måte var avgjort.

– Enda flere bedrifter var aktuelle

Etter oppslaget i går har hun snakket med flere andre lokalpolitikere om saken, og mener at det er langt flere enn de to bedriftene NRK har omtalt, som kunne tenkt seg å komme med tilbud om tomt for gjenvinningsanlegg.

– Det er svært alvorlig at dette har skjedd i vår kommune. Det er en selvfølge at alle skal gis samme mulighet. Vi stiller også spørsmål ved hvorfor en så stor sak ikke er kommet opp i planutvalget.

– Det er også en rekke andre omstendigheter vi setter stusser over, for eksempel plasseringen i den bratte bakken, som kan bli et problem om vinteren. Også av den grunn burde andre tomtealternativer blitt vurdert.

Flere saker fra Innlandet