Hopp til innhold

Doktorgradsstudie: – Private barnehager er mer butikk enn pedagogikk

Forsker mener eiernes interesser går foran barnas.

Odderøya barnehage har mye utelek.

Leken har stått sterkt i den norske barnehagen. Nå kan det være i endring, viser ny forskning.

Foto: PRIVAT

– Vi er kjempefornøyde. Her er det stort lekeområde, og god bemanning for barna våre.

Det sier foreldrene Mari Nordberg og Steffen Solberg. De har barn i Svartholtet barnehage i Elverum.

Steffen Solberg valgte privatbarnehage for sønnen Niklas fordi det var mest praktisk for familien.

Steffen Solberg er fornøyd med at sønnen Niklas går i privat barnehage.

Foto: Stein S Eide / NRK

Den private barnehagen ble nylig en del av Læringsverkstedet. Landets største barnehagekjede har de siste åra lagt under seg 240 barnehager.

Stadig flere barnehager blir kjøpt opp av kommersielle kjeder.

Bekymret for utviklinga

Høgskolelektor og forsker Hanne Fehn Dahle ved fakultet for helse og sosialfag ved Høgskolen i Innlandet har tatt doktorgrad i store private barnehager.

Hanne Fehn Dahle, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet har forsket på store private barnehagekjeder i Norge.

Foto: Stein S Eide / NRK

Forsker og høgskolelektor Hanne Fehn Dahle ved Høgskolen i Innlandet er bekymret over utviklinga.

– Mye av konseptene som disse kjedene utvikler er ikke pedagogikk.

Fehn Dale mener det handler mest om markedsføring og merkevarebygging.

Da blir det mer butikk. Barnas interesser må vike for eiernes.

Det er konklusjonen i hennes nye doktorgradsstudie av store private barnehagekjeder i Norge.

Læringsverkstedet barnehage

Forsker Hanne Fehn Dahle er bekymret for utviklingen av store, privateide barnehagekjeder. Hun mener barnehager med utbyttegarantier og forretningshemmeligheter bryter med den norske barnehage-tradisjonen.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Venne- og skigaranti

Fehn Dale sier de store private barnehagekjedene drives som forretningskonsern med utbyttegarantier.

– Flere av de barnehagelærerne jeg intervjuet, fortalte at barnehagene opererte med garantier.

Ifølge Fehn kunne dette handle om garanti for å få venner, lære seg å gå på ski, eller bli mer skoleklare.

– Det er et syn på barn som noe som kan formes etter bestemte mål.

Barnehagestyrer Gro Ingebrigtsen har ingen "skigaranti" for barna i Svartholtet barnehage i Elverum, men mange av barna har ski stående klare til bruk i spesialoppkjørte løyper for ungene like utenfor gjerdet.

Styrer Gro Ingebrigtsen i Svartholtet barnehage garanterer ikke at barna lærer å kunne gå på ski i barnehagen, men mange har skia stående der og kan gå i oppkjørte løyper like utenfor gjerdet.

Foto: Stein S Eide / NRK

Fehn Dale mener dette bryter med tradisjonen i norske barnehager. Der har barnas interesser vært viktigst.

Hun mener også at de ansatte i noen av de private barnehagene ikke får utveksle ideer og erfaringer med andre barnehage. Grunnen er at de blir sett på som forretningshemmeligheter.

– Det er bekymringsfullt fordi hvis vi skal utvikle barnehagene trenger vi samarbeide og ikke ha hemmeligheter. Vi må være opptatt av at alle barna i kommunen skal ha like god barnehage, ikke ut fra hvilket selskap de er i.

Tilbakeviser kritikk

Daglig leder Trude Sydtangen i Læringsverkstedet tilbakeviser kritikken om at de driver mer butikk enn med pedagogikk. Hun sier de ikke har garantier til foreldrene for hva barna skal få i barnehagene deres.

barnehageleder Trude Sydtangen, Hauketo

Trude Sydtangen er daglig leder for Læringsverkstedet, landets største barnehagekjede har 5000 ansatte fordelt i 240 barnehager.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Hun sier Læringsverkstedet lager noe materiell til barnehagene. Dette kan de velge å bruke. Men hun understreker at barnehagene har stor lokal frihet.

– Vi er veldig opptatt av barns egenverdi og norsk barnehagetradisjon. Vi driver etter det samme lovverket og rammeplanen for barnehager som de offentlige, selv om Fehn Dahle prøver å gi inntrykk av noe annet, sier hun.

Ulike barnehager er bra

Anne Lindboe

Anne Lindboe er administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

Foto: Per Willy Larsen

Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe sier alle norske barnehager i dag er opptatt av lek og barns egenverdi. Hun mener det ikke er grunn til å være så redde for at vi har barnehager med forskjellig profil og innhold.

– Jeg tror verken foreldre eller barn ønsker seg ensretting. Noen ønsker seg Montessori, andre ønsker kanskje en ski-barnehage fordi de vil at barna skal bli glade i naturen.

Lindboe mener at foreldre velger den barnehagen de mener er den beste for sitt barn.

Les mer: Private barnehager sliter

Mer bevisste foreldre

Mamma Mari Nordberg valgte privateide Svartholtet barnehage mye på grunn av beliggenheten nær skogen og fordi barnehagen har god bemanning.

Mari Nordberg valgte Svartholtet barnehage, som eies av Læringsverkstedet til barnet sitt. Fin beliggenhet og bra bemanning var noen av årsakene.

Foto: Stein S Eide / NRK

Styrer i Svartholtet barnehage i Elverum, Gro Ingebrigtsen, forteller at dagens foreldre er blitt mye mer bevisste på hvilken barnehage de velger for barna sine enn tidligere.

– Der har det skjedd mye. Da jeg startet på 2000-tallet var det flaks hvis du fikk barnehageplass. Sånn er det ikke lenger.

Ifølge Ingebrigtsen setter foreldrene seg nå godt inn i planer og vil gjerne se og høre. De undersøker nøye før de søker.

Da er det fint at vi har barnehager med ulikt tilbud, Ingebrigtsen.

Styreren og den tidligere eieren sier det var en fordel å selge barnehagen til en kjede for å få et større fagmiljø.

Mamma til to barn i barnehagen, Marie Theisen har ikke merket noen forskjell på barnehagen etter at den ble kjøpt opp av en kjede.

Svartholtet barnehage i Elverum eies av Læringsverkstedet.

Svartholtet barnehage i Elverum en av 240 barnehager fra Harstad i nord til Kristiansand i sør som eies av den private barnehagekjeden Læringsverkstedet.

Foto: Stein S Eide / NRK


– Jeg er fornøyd med innholdet i den private barnehagen og ungene er glade både når de kommer og skal hjem igjen.

– Mindre mangfold

Forsker og høgskolelektor Hanne Fehn Dahle sier utviklingen til få store barnehagekjeder gjør at vi mister mangfoldet.

Hanne Fehn Dahle

Hanne Fehn Dahle har disputert med en doktoravhandling om private barnehageeiere. I avhandlingen undersøker hun inntoget av større, private barnehagekjeder i Norge og stiller spørsmålet ved om de ivaretar eller bryter med den norske barnehagepedagogiske tradisjonen.

Foto: Stein S Eide / NRK

– Det trenger ikke være negativt. Men jeg tror ikke det var dette politikerne så for seg da de åpnet opp for et samarbeid med private for å bygge ut barnehager. At det skulle komme store selskaper, som skulle få så stor makt over barnehagesektoren.