Hopp til innhold

Private barnehager sliter: Foreldrene til Ane (2) måtte samle inn penger

Foreldre startet innsamlingsaksjon da de fikk høre at barnehagen i Malvik sliter for å overleve. Fire av ti private barnehager gikk med underskudd i fjor, viser nye tall.

Ane og Hilde Hansen

SAMLET INN PENGER: Den lille barnehagen betyr mye. Hilde Hansen er en av foreldrene som samlet inn penger til nødvendig utstyr i barnehagen. Her sammen med datteren Ane.

Foto: Rita Kleven

– Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi risikerer å miste en hel haug med gode barnehager som foreldre og barn er veldig glade i, sier Anne Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund, PBL.

Korntrøberget barnehage i Malvik har 46 barn og 15 ansatte. Det er en av mange små barnehager som ikke har nok penger til drift og utstyr. Underskuddet i fjor var på 400.000 kroner.

Derfor opprettet foreldrene en spleis i sommer.

Stort engasjement

– Det var et veldig engasjement i foreldregruppa da vi fikk vite at barnehagen hadde en vanskelig økonomisk situasjon. Vi er overveldet over bidragene som har kommet inn, forteller Hilde Hansen, mor til Ane (2).

Nye krav til bemanning gir økte utgifter. Samtidig er det store forskjeller i hva som gis i tilskudd fra kommunene til de private barnehagene.

Anne Fagrell

MÅTTE HA INNSAMLING: Anne Fagrell, leder i den private barnehagen i Malvik setter stor pris på foreldrenes innsamlingsaksjon i sommer. Denne varmepumpa og stoler er kjøpt.

Foto: Rita Kleven

I sommer klarte foreldrene å samle inn nesten 35.000 kroner til barnehagen i Malvik. Dette er penger som er brukt på møbler til barna og varmepumpe.

– Det er helt vanvittig. Jeg er så imponert, sier lederen i barnehagen, Anne Fagrell ved Korntrøberget barnehage.

Ikke nok penger til utstyr

Fagrell sier at utstyr er noe de bør ha råd til å kjøpe selv. Hun frykter at barnehagen ikke vil overleve.

– Det er veldig alvorlig. Egenkapitalen er tapt. Vi har ingen ting å gå på. Det er slik fra måned til måned, forteller hun.

Fagrell sier at noe må skje med tilskuddene og at dette det må tas tak i dette på sentralt hold, som hun sier.

– Hadde denne barnehagen vært i nabokommunen Trondheim så hadde vi hatt 600.000 kroner mer i tilskudd i året. Hadde vi vært i Stjørdal hadde vi hatt 400.000 kroner mer, sier hun

Innsamlingsaksjon

STOR OPPSLUTNING: Foreldregruppa vil hjelpe den lille private barnehagen som er i en presset økonomisk situasjon.

Foto: NRK

Etterlyser nasjonale tiltak

Halvparten av barna går i en av de 3039 private barnehagene i Norge. De finansieres i hovedsak av kommunale tilskudd. Hvor mye penger som gis avhenger av hvor mye kommunens egne barnehager bruker.

Ved Korntrøberget barnehage i Malvik får de like stort tilskudd som den store kommunale barnehagen, som er billigere å drive.

Tilskuddet er langt fra nok. Forskjellene i tilskudd kan være store.

– Det er ikke holdbart i det hele tatt, sier Anne Lindboe, direktør i Private Barnehagers Landsforbund, PBL

Nå etterlyses PBL nasjonale tiltak.

– Vi ønsker oss et nytt finansieringssystem. En minstepris som det ikke går an å gå under, sier Lindboe.

Anne Lindboe

BEKYMRET FOR UNDERSKUDD: Ny kartlegging fra Private Barnehagers Landsforbund, PBL, viser at fire av ti private barnehager gikk med underskudd i fjor. Det bekymrer Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Foto: Per Willy Larsen

Ap krever utredning

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen, er svært kritisk.

– At flere barnehager går med underskudd har det blitt advart mot lenge, men regjeringa har ikke lyttet, sier Henriksen. Partiet krever utredning.

– I dag går for mye til profitt, samtidig som private barnehager må leve med større uforutsigbarhet. Ap har foreslått å ordne opp i begge deler gjennom å utrede et nytt finansieringssystem. Slik kunne vi sørget for at pengene går til barna og gi alle barnehager mer forutsigbarhet. Men regjeringen har nektet å være med, sier Henriksen.

Fire av ti private barnehager fikk et underskudd i fjor, viser ei kartlegging blant 348 barnehager som er kunder hos PBL Regnskap. Hele 41 prosent av barnehagene fikk et underskudd i fjor. Regnskaps-tallene for de andre private barnehagene er ennå ikke klare for 2019.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen

FUNGERER GODT: Statssekretær Anja Johansen (V) mener dagens finansiering av private og kommunale barnehager fungerer godt.

Regjeringa mener dagens ordning fungerer

Regjeringa har ingen planer om tiltak nå. Det sier statssekretær Anja Johansen (V).

– Jeg mener at dagens finansieringssystem med lokalt beregnede satser i det store og hele fungerer godt. Ordningen med kommunale tilskuddssatser skal legge til rette for at ulike kommuner kan ha ulike utgifter til barnehager, så lenge barnehagene oppfyller kravene i loven, sier Johansen.

Kommunal barnehage, Malvik

STORE BARNEHAGER ER BILLIGERE Å DRIVE ENN SMÅ: Tilskuddet er det samme for denne store kommunale barnehagen i Malvik som for små private barnehager.

Foto: Rita Kleven

– Private Barnehagers Landsforbund foreslår minstesatser som kommunene ikke kan gå under?

– Naturlig nok innebærer dagens system med lokalt beregnede tilskuddssatser at det vil oppstå en viss variasjon mellom kommuner, men statistikken viser likevel at de fleste kommuner har satser som er nærme landsgjennomsnittet. Jeg mener derfor at det ikke er behov for å innføre et system med nasjonale minstesatser, sier Anja Johansen.

Hun sier at regjeringa har opprettet et midlertidig øremerket tilskudd for 2018 til 2020 som skal bidra til at å innfri nye krav til bemanning også i private barnehager.

Korntrøberget barnehage, Malvik

KAN FORSVINNE: Barn og foreldre setter pris på de mange små barnehagene. Nå er det frykt for et ras av nedleggelser. De er dyrere å drive enn store kommunale barnehager, men får det samme tilskuddet.

Foto: Eivind Aabakken

Frykter små barnehager forsvinner

Både PBL og lederen i barnehagen i Malvik frykter et ras av nedleggelser av små private barnehager.

– Slik det er i dag dyttes små barnehager utfor kanten og forsvinner. Det er veldig trist for mangfoldet i Norge, sier daglig leder ved Korntrøberget barnehage, Anne Fagrell.

Lindboe sier dagens system ikke er bærekraftig.

– Vi risikerer en sentralisering med få store barnehager, sier Lindboe.