– Legene er kjøpt og betalt

Elleve år og to runder i retten tok det før Linda Ellefsrud fikk den erstatningen hun mente hun hadde krav på etter Åsta-ulykka. Legene har for tette bånd med forsikringsselskapene, mener hun.

Linda Ellefsrud

Linda Ellefsrud har kjempet mot leger og forsikringsselskap i 11 år. Under rettssaken følte hun ikke at de sakkyndige var objektive.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

Åsta-ulykka merka Linda Ellefsrud for livet. I to rettsrunder måtte hun kjempe mot leger hun mener er kjøpt og betalt av forsikringsbransjen.

– Jeg fikk et inntrykk av at dette var en «bande» som kom inn i retten og skulle uttale seg mot meg i stedet for å være nøytrale, sier hun.

Forsikringsselskapet tilbød småpenger , men i lagmannsretten ble Ellefseter tilkjent over 4.000.000 kroner.

«Kjøpt og betalt»

Professor Lars Weisæth ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er en av legene som uttalte seg i retten. En av tre som var leid inn av forsikringsselskapet.

Han har hatt mange lignende oppdrag og forstår at forsikringskundene kan oppfatte ham som kjøpt og betalt.

– Når man er uenig med noen kan man jo lett bli oppfattet som partisk, sier han.

– Tror du at forsikringsselskap har kommet til nettopp deg fordi de vet at du har representert dem på en god måte tidligere?

– Ja. Det har helt sikkert skjedd.

Lars Weisæth

Lars Weisæth (t.h.) var en av legene som var leid inn av forsikringsselskapet Tryg for å uttale seg om Linda Ellefsen.

Foto: Stig Karlo Helstrøm / NRK

– På rettssikkerheten løs

Og oppdrag fra forsikringsbransjen er god butikk for norske leger. Det hentes inn omkring 10.000 spesialisterklæringer i året og legene får betalt inntil 50.000 per erklæring.

Advokatforeningen mener denne praksisen går på rettsikkerheten løs for forsikringstakerne.

– Jeg synes situasjonen har vært uansvarlig lenge. De som blir rammet av denne praksisen er ofte mennesker som har vært utsatt for noe traumatisk og har behov for en objektiv saksbehandling, sier Arild Humlen. Han er leder i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

I ti år har Stortinget sittet på løsningen uten å gjøre noe. En offentlig utredning konkluderte allerede i 2001 med at det vil være lurt å opprette en egen pool av sakkyndige.

Krever handling

Advokatforeningen krever nå at Stortinget tar tak. De får også støtte fra legene og forsikringsbransjen.

– Jeg tror det vil sørge for raskere og smidigere skadeoppgjør. De vil nok også bli mindre konfliktfylt, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens fellesorganisasjon.

Torunn Janbu, president i Den Norske Legeforening støtter ham.

– Dette har vært på tide i mange år og nå må myndighetene få ordningen på plass.

Åstaulykken 4. januar 2000

Åsta-ulykka 4. januar 2000. Linda Ellefsen måtte kjempe i 11 år for å få den erstatningen hun mente hun hadde krav på etter ulykka.

Foto: NRK

Mistet tilliten til systemet

Linda Ellefsrud fikk til slutt støtte. Retten trodde mer på henne enn på forsikringsselskapets leger. Men etter den lange prosessen hun har vært gjennom, har hun ikke lenger noen tillit til systemet.

– Jeg visste jo ikke at det var slik før jeg satt midt oppi det, men nå vet jeg hvor viktig det hadde vært å kunne stole på at de sakkyndige uttalte seg objektivt – uten å være linka til noen av partene.

Video Legene ble hennes motpart

Linda Ellefsrud måtte kjempe en kamp som hun mener ble mye hardere enn nødvendig.