LO refser belønningsordning

Dokka Fasteners gir ansatte 500 kroner i bonus dersom de ikke har fravær i løpet av en måned. – Problematisk, mener LO.

Dokka Fasteners

BONUSORDNING: Dokka Fasteners gir ansatte 500 kr ekstra i lønn ved fraværsfri måned. Ordningen faller ikke i god jord hos LO, som mener det vil kunne skape holdninger om at sykefraværet ikke er reelt.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Tunge løft og belastende arbeidsstillinger er en del av hverdagen for de ansatte ved Dokka Fasteners. Bedriften produserer store bolter til blant annet oljerigger og vindmøller, og det tøffe arbeidet har tidvis gitt bedriften høyt sykefravær.

Effektivt tiltak

– Vi har hatt flere møter og kommet fram til en ordning vi ville prøve ut. Ledelsen så mørkt på det høye sykefraværet, så da måtte vi prøve noe, sier Geir Vidar Bratterud, klubbleder ved Dokka Fasteners.

Det passende beløpet for en sykdomsfri måned ble satt til 500 kroner. Det har gitt resultater. Foreløpig ser det ut til at sykefraværet har gått ned med rundt 30 prosent.

– Vi ønsket et beløp som skapte den effekten vi var ute etter - å redusere sykefraværet. Vi har regnet ut hvor mye det koster at folk er syke, og det koster mye ekstra i forhold til omrokkeringer og tapt kompetanse. Dette tjener bedriften på, sier HR-direktør i Dokka Fasteners, Hilde Sønnichsen, om belønningsordningen.

– Problematisk

LO er mindre entusiastiske i forhold til ordninger av denne typen, som de mener vil kunne skape holdninger om at sykefraværet ikke er reelt.

– Vi vil advare mot at bedrifter og tillitsvalgte inngår en slik ordning. Vi mener at slike ordninger på sikt vil kunne skape vanskeligheter i forhold til legitimiteten ved sykefravær. Bedriftene bør heller finne andre tiltak og ordninger for å få ned sykefraværet, sier Ivar Erling Støen, fylkessekretær i LO Oppland.

Støen sier at LO kjenner til at slike ordninger benyttes, men legger til at det ikke er utbredt ellers skjer i økende omfang.

Andre tiltak

Dokka Fasteners har også satt inn en rekke tiltak som LO er mer positive til, blant annet sunnere mat i kantina, avtale med et treningssenter og tilgang til naprapat.

– Før gikk det mest i brødskiver. Nå har vi har sunn mat i kantina og salatbar. Dette er positive tiltak som hjelper til med å holde oss i form, sier Rune Olsen, styremedlem i fagforeningen.