30-40 skytes ulovlig hvert år

Forskerne antar at mellom 30 og 40 ulver skytes ulovlig i Norge og Sverige hvert år. Noen ganger finner finner man GPS-sendere fra ulv som er skåret av.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Tirsdag denne uka ble 12 jegere fra Hedmark pågrepet og sikta for ulovlig jakt på ulv.

– Jeg er ikke overraska over at noen er pågrepet og mistenkt for ulovlig jakt ut fra hva forskningsrapporten fraScandulv viser, sier forsker ved Høgskolen på Evenstad Kristin Gangås.

I rapporten anslås det at mellom 30 og 40 ulver i Norge og Sveriga dør som resultat av ulovlig jakt.

Har innvirkning på bestanden

Den skandinaviske ulvebestanden anslås å være på mellom 300 og 400 ulver. Så langt i vinter er det registrert 65-73 ulver i Norge. Av de er mellom 33 og 37 ulver kun bekrefta på norsk side av grensa. Ulovlig ulvejakt kan ha stor innvirkning på bestanden.

–Det antas at det tas ut lederdyr, flere av foreldreparene er blitt borte. Det har konsekvenser for valpene avhengig av når på året de blir tatt, sier Kristin Gangås.

Ulven som ble radiomerka i Rendalen, onsdag.

Forskerne har radiomerka mange ulver. Mange forsvinner.

Foto: Frode Meskau / NRK

De døde dyra blir sjelden funnet. Men forskerne har funnet GPS-sendere, som er plassert på ulver for å vite hvor de befinner seg, avskåret. De har også mista kontakten med flere sendere og heller ikke funnet DNA etter dyra som blir sporet jevnlig.

–Veksten på bestanden er betydelig lavere enn forventa, sier Gangås.

Folk føler seg overkjørt

En undersøkelse som Kristin Gangås nylig har gjort viser at de fleste av de som ble spurt (4-5 personer i hver kommune i hele Norge) ikke støtter ulovlig jakt på rovdyr.

Men det er flere i Norge enn i Sverige som svarer at de er for ulovlig jakt.

–Det vi fant ut i undersøkelsen er at de som er for ulovlig jakt føler seg overkjørt, sier Gangås.

Hun tror den støtten de som nå er sikta for ulovlig jakt i Østerdalen har fått er en protest mot en overordna politikk.

Gangås understreker likevel at det ikke er sikkert at de som har talt høyest er representative for hva flertallet mener.

Bekymra for rekrutteringa

Etter pågripelsene i Hedmark denne uka har flere gitt utrykk for at de ikke skjønner at politiet kan bruke så store ressurser på mistanke om ulvejakt.

– Det er litt rart at man kan gå så hardt ut og støtte en kriminell handling, sier Gangås.

Hun tror forklaringen kan være at noen ikke ser på faunakriminalitet som like alvorlig som annen kriminalitet. Det hun er bekymra for er at yngre jegere kan bli rekruttert inn i dette miljøet.

Både Hedmark jeger og fiskeforening og Norges jeger og fiskeforening har gått sterkt imot ulovlig jakt.

De mener det ikke har noe med jakt å gjøre. De vil heller gå i dialog med forvaltningen for å finne løsninger på hvordan rovdyrstammen skal forvaltes.

Flere saker fra Innlandet