Hopp til innhold

2790 flyktninger til Innlandet

Kommunene i Innlandet bes om å ta imot til sammen 2790 flyktninger fra Ukraina, og eventuelt andre land i 2022.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sender en anmodning til hver enkelt kommune i morgen. Se hvor mange hver kommune bes om å ta i mot.

Kommunene må legge planer for både boliger, helsetjenester, barnehage og skole.

I alt blir kommunene i Norge bedt om å ta i mot 35.000 flyktninger i år.

Flere saker fra Innlandet