17 års fengsel for Øyer-drapet

LILLEHAMMER (NRK): Kim Andreas Kristiansen (24) er dømt til 17 års fengsel for å ha drept og partert sin stefar i Øyer i Oppland i fjor sommer.

Øyer-drap, Kim Andreas Kristiansen etter prosedyrene.

SLUTTAPPELL: Bildet er tatt da drapstiltalte Kim Andreas Kristiansen leste opp en appell til det offentlige hjelpeapparatet på rettssakens siste dag i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Onsdag ble han dømt til 17 års fengsel.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det går fram av dommen som ble forkynt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i dag.

Dette er ett år mindre enn aktors påstand, som var 18 år.

I tillegg ble Kristiansen dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til hver av sine søsken, samt til avdøde Bjarte Hansens datter og mor. Videre ble han dømt til å betale 50.000 kroner i erstatning til en kamerat Kristiansen truet etter drapet.

Dommer Elisabeth Løvold leser opp dommen i saken mot Kim Andreas Kristiansen.

DOMSAVSIGELSE: Dommer Elisabeth Løvold leste opp dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Dommen var enstemmig. Sorenskriver Elisabeth Løvold la ikke skjul på de brutale detaljene i saken og beskrev drapet og parteringen av den drepte 58-åringen i detalj i dommen.

Kristiansen ba om betenkningstid før han tar stilling til en eventuell anke.

Ba om mild straffeutmåling

Kristiansen skal ha påført stefaren store skader med kniv i hodet, halsen og brystet, slik at han døde i deres felles bolig i Øyer nord for Lillehammer torsdag 14. august i fjor.

Rettsak Øyer-drap

STRAFF: Aktor Iris Storås ba om 18 års fengsel for tiltalte.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kristiansen var tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter, for likskjending og trusler.

Straffen ble redusert med ett år på grunn av de vanskelige omstendighetene retten mener Kristiansen har vokst opp under.

Kristiansens forsvarer, Odd Ivar Grøn, har tidligere uttalt at 18 års fengsel er for streng straff og ba retten behandle tiltalte mildest mulig. Han pekte på formildende omstendigheter som ustabilitet, rus, bråk, fysisk og psykisk mishandling i oppveksten.

– Retten har lagt mindre vekt på hans vanskelige oppvekst enn vi hadde håpet på. Nå må vi snakke sammen og vurdere en eventuell anke, men det vil være en tilleggsbelastning både for tiltalte og hans familie å gå gjennom dette enda en gang, sa Grøn etter at dommen hadde falt.

Aktor Iris Storås krevde i sin avslutningsprosedyre i retten 18 års fengsel for tiltalte. Hun pekte på flere straffeskjerpende omstendigheter, mens det eneste formildende var at Kristiansen samarbeidet med politiet.

– Dommene er ett år under vår påstand, og vi må se om det foreligger grunnlag for en anke, sa Storås.

Bjarte Hansen

DRAPSOFFER: Bjarte Hansen ble drept 14. august i fjor. Hansens stesønn ble tiltalt for drapet.

Foto: Privat

– Avdødes oppførsel overfor tiltalte må tillegges vesentlig betydning ved straffeutmålingen, sa forsvareren.

Tiltalte håper samfunnet lærer

Kristiansen har erklært seg skyldig etter tiltalen helt siden saken kom opp for retten i begynnelsen av april. Han har tidligere uttalt at han angrer dypt på det som skjedde da han brutalt drepte og parterte sin stefar Bjarte Hansen. Under rettens siste dag 16. april sa Kristiansen at han håper samfunnet tar lærdom av tragedien.

– Jeg håper på en bedring innen helsevesenet, der det legges vekt på barnevern, psykiatri og forebyggende tiltak i familier med rusproblematikk, sa Kristiansen.

I retten har både han og flere vitner beskrevet en oppvekst preget av alkoholmisbruk i hjemmet.

Flere saker fra Innlandet