14 års fengsel for å ha drept kona

Mannen som var tiltalt for å ha drept kona si på Flisa i påsken i fjor, er dømt til fengsel i 14 år. Lagmannsretten finner ikke grunn til å dømme mannen til forvaring, slik aktor ba om.

Kvinne funnet død på Flisa

Mannen drepte kona si med massiv vold, slag og spark, i hjemmet deres på Flisa.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lagmannsretten fant den 46 år gamle mannen skyldig i å ha drept kona si med massiv vold i hjemmet deres på Flisa i påsken i fjor.

Spørsmålet var om han skulle dømmes til forvaring eller ordinær fengselsstraff. I Nord-Østerdal tingrett ble mannen dømt til 14 års forvaring . I lagmannsretten la aktor, statsadvokat Torbjørn Klundsæter ned påstand om forvaring i 15 år.

Lagmannsretten var delt. Mindretallet mente mannen burde dømmes til forvaring, mens flertallet mente en vanlig fengselsstraff var tilstrekkelig.

Ikke farlig i 2030

Konklusjonen til flertallet i lagmannsretten er at det er liten fare for at mannen er en fare for andre når han har sonet dommen på 14 års fengsel.

Retten mener det er nær sammenheng mellom mannens alkoholmisbruk og risikoen for vold. Flertallet i lagmannsretten legger til grunn at han har holdt seg borte fra alkohol og andre rusmidler i fengslet og vil fortsette med det i soningstiden. De mener det er svært lite sannsynlig at mannen vil utgjøre en tilsvarende fare som i dag, når han slipper ut i 2030.

Mindretallet i retten mener de ikke kan forvente noen vesentlig endring hos tiltalte, selv etter 14 års soning, og mente altså han burde fått forvaring.

Grovt mishandlet

Den tiltalte mannen erklærte seg ikke skyldig i lagmannsretten, med henvisning til at han hadde vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det avkrefter de psykiatrisk sakkyndige.

«Lagmannsretten er enig med aktor i at det foreligger flere skjerpende omstendigheter i saken. Drapshandlingen pågikk over lengre tid. Kvinnen ble grovt mishandlet i sitt eget hjem og må ha følt stor frykt og smerte frem til hun besvimte, står det i dommen.»

I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen tilsto drapet og erkjente straffskyld i politiavhør. I tillegg innrømmet han et tidligere tilfelle av mishandling av kona, som ellers ikke ville blitt oppklart.

Erkjennelsen av straffskyld ble først trukket da hans nye forsvarer rådet ham til det.