Hopp til innhold

- Bør ikke få mer enn 10 år

- Min klient kan ikke dømmes for overlagt drap. Han bør ikke få mer enn 10 års fengsel, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Forsvarer Jon Anders Hasle

Forsvarer Jon Anders Hasle ber Glåmdal tingrett gi klienten hans en mildest mulig straff.

Foto: Ann Kristin Moe

22-åringens forsvarer, Jon Anders Hasle mener det ikke er bevist at han planla å drepe noen, da han gikk ut sent på kvelden den 26. juli i fjor.

Det begrunner han på følgende måte:

Mange svar på samme spørsmål

Tiltalte har svart på det samme spørsmålet uttallige ganger.

  • Hva tenkte du før du gikk utm den kvelden?

"En eneste gang har han svart at han skulle drepe noen. Alle de andre gangene har han sagt at han hadde mørke tanker, at han kjente seg ond, at han ville skade noen, at noe ville skje."

Hvis retten legger vekt på akkurat den ene gangen i avhøret , da 22-åringen sa han skulle drepe noen, så mener forsvarer Jon Anders Hasle at retten legge til grunn at han lyver når han tilbakeviser det.

Har forklart seg troverdig

- Han lyver ikke om noe annet. Han gjør ingenting for å unnskylde seg. Det mener jeg indikerer at tiltalte er troverdig når han snakker om det som skjedde, sier Jon Anders Hasle.

Forsvarer Hasle viser til at 22-åringen har forklart seg detaljert og tydelig om alt som skjedde, også om hva offeret sa når han forsøkte å komme seg unna.

- Han har ikke forsøkt å legge skjul på noe av det som skjedde, sier forsvareren.

Forsvareren mener også at antallet stikk (35 stikk) som offeret ble påført, tyder på at klienten hans handlet i affekt og ikke etter en overveid beslutning om å drepe.

Maks 10-11 år

Forsvareren mener det bør legges vekt på at tiltalte har tilstått og forklart seg i detalj om det som skjedde.

- Det har vært flere mistenkte i saken. At min klient har lagt alle kortene på bordet, gjør at de blir helt renvasket, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Hvis 22-åringen blir dømt for forsettlig drap er strafferammen inntil 15 års fengsel. Hasle mener det bør bli maksimalt 10-11 år.

Hvis han dømmes for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter bør det fortsatt ikke bli mer enn maks 15 år, men heller nærmere 10. Det begrunner forsvareren med rettspraksis fra andre drapssaker.

Tok påstand med fatning

Den endelige påstanden som forsvarer Jon Anders Hasle la ned, var at hans klient må anses på mildest mulig måte.

Les argumentene fra aktor i saken her: Påstand om 18 års fengsel

Det virket som om tiltalte tok påstanden om 18 års fengsel med fatning. Han har ikke vist mye følelser i retten, men vært rolig og fattet hele tiden.

- Jeg hadde jo forberedt ham på at det ville komme en påstand om streng straff. Men vi syns 18 år er alt for mye, sier forsvarer Jon Anders Hasle.

Ba om unnskyldning

Rett før retten ble hevet onsdag, fikk den tiltalte anledning til å si noe og han benyttet seg av muligheten.

- Jeg vil bare si unnskyld til alle og beklage det jeg har gjort. Jeg kan ikke forvente at alle vil godta unnskyldningen, men jeg kan ikke gjøre så mye annet enn å gjøre opp for meg på best mulig måte nå, sa den drapstiltalte 22-åringen, henvendt til familien til Flem Andersen i retten.

Dom i saken faller fredag 28. mai.